1. stupeň

Jméno a příjmení

Mgr. Jitka Střižíková


Mgr. Lenka Vavrušová​

Mgr. Zuzana Kotačková

Mgr. Hana Janíková


Mgr. Jana Rejzková

Mgr. Petra Stýskalová


Mgr. Lenka Janíková​

Funkce

třídní učitel I. třídy


třídní učitelka II. třídy

třídní učitelka III.A třídy

třídní učitelka III.B třídy

třídní učitelka IV.A třídy

třídní učitelka IV.B třídy

třídní učitelka V. třídy