1. stupeň

Jméno a příjmení

Mgr. Lenka Janíková


Mgr. Jitka Střižíková

Mgr. Lenka Vavrušová


Mgr. Zuzana Kotačková

Mgr. Hana Janíková

Mgr. Petra Stýskalová


Funkce

třídní učitel I. třídy


třídní učitelka II. třídy

třídní učitelka III. třídy

metodik prevence

třídní učitelka IV.A třídy

třídní učitelka IV.B třídy

třídní učitelka V. třídy