2. stupeň

Jméno a příjmení

Mgr. Radim Zapletal


Ing. Ivana Přikrylová

Mgr. Alena Vlčková


Mgr. Kateřina Zetíková


Mgr. Dušan Hapala


Mgr. Jaroslav Chmel


Funkce

třídní učitel VI. třídy

výchovný poradce

Aj, D

třídní učitelka VII. třídy

Př, Ch, Ze

třídní učitelka VIII. třídy

metodik prevence

Fy, M, SzM

třídní učitelka IX.

Čj, SzČj, Inf


Tv, Rv, Ov a Pv


Nj a D