2. stupeň

Jméno a příjmení

Bc. Hana Červenáková

Mgr. Radim Zapletal


Ing. Ivana Přikrylová

Mgr. Alena Vlčková


Mgr. Dušan Hapala


Mgr. Jaroslav Chmel


Bc. Veronika Sedlářová

Funkce

třídní učitelka VI.

Čj, Inf, Hv

třídní učitel VII. třídy

výchovný poradce

Aj, D

třídní učitelka VIII. třídy

Př, Ch, Ze

třídní učitelka IX. třídy

Fy, M,

Tv, Rv, Ov


Nj a D


Tv, Rv, Ov a Pv