Domácí úkoly

Každou středu probíhá do konce května Sběr papíru - od 7:30 - 8:00 hod na horní škole.


Plánované akce na květen:

7. května - ředitelské volno

22. května - návštěva Hasičské zbrojnice v Uherském Hradišti

24. května - focení tříd

31. května - Dětský filmový festival ve Zlíně


14. května

 • ČJ - Putování se sluníčkem - str. 15/25 do ČJ domácí
 • M - str. 53/7,8
 • Prv - ve středu test (opakovat 51 - 59)

15. května

 • ČJ - U str. 92/16 na folii
 • M - 45/3
 • Čtení - str. 133 na čtvrtek

Zítra sběr papíru.

V úterý 22. května pojedeme na exkurzi do Hasičské zbrojnice v UH.

Ve čtvrtek 24. května proběhne focení tříd.

Ve čtvrtek 31. května pojedeme na Dětský filmový festival ve Zlíně.


16. května

 • ČJ - sešit školní (naučit se, co to jsou slovesa - 1. věta v sešitě) + cv. 2 - doplnit slovesa
 • M - MM str. 14/27 a   + opakovat násobení a dělení 2 i 3
 • Čtení - str. 133

17. května

 • ČJ - z U str. 89/3 do sešitu ČJ domácí
 • M - 84/4, 5
 • Zítra pokračujeme v projektu Lidské tělo.

18. května

 • ČJ - PS str. 27/8 a, b, c
 • M - MM str. 14/28 a, b, c
 • Prv - na pondělí se naučit do prvouky tuto básničku.

                            Nač má člověk smyslů pět?

           Nač má člověk smyslů pět? Aby mohl poznat svět.

           Hmatem pozná, co je hladké, chuť mi poví, co je sladké.

           Čich, ten vždycky vyzvoní, když mi něco nevoní.

           Zrak mi slouží ke koukání a sluch zase k poslouchání.