Domácí úkoly


                                                 Domácí úkoly

Plánované akce na duben

11. dubna - Velikonoční zvyky ve Skanzenu Rochus v Uherském Hradišti

15. dubna - Divadélko z Hradce Králové (vstupné 50 Kč - uhradím z fondu)

16. dubna - od 14:30 - 17:00 velikonoční dílničky (budova dolní školy) - přinést si 2 vyfouknutá vejce 

18. dubna - 22. dubna - Velikonoční prázdniny

25. dubna ​- třídní schůzky od 16:00 - 17:30 hodin (formou konzultačního odpoledne)

26. dubna - Den Země v Kovosteelu ve Starém Městě


1. 4. 2019

ČJ - malý PS str. 4/7

M - PS str. 17/2

AJ - slovíčka 9. lekce (1. - 3. hodina)

      - doplnit odpovědi v malém sešitu do AJ (What´s your favourite food for breakfast? - .......)

Hv - nezapomenout notový sešit

Zítra máme sloh!

Zítra si vezměte modré oblečení - na podporu autismu.

2. 4. 2019

 • ČJ - PS str. 64/2
 • M - PS str. 18/8

Termíny pro psaní 3/4 letních písemných prací:

- úterý 9. dubna z ČJ

- pátek 12. dubna z M

Tento čtvrtek 4. 4. 2019 odpadá 5. vyučovací hodina z důvodu školního zápisu. Výuka je do 11:55 hod.

Prohlédněte dětem vlasy, ve škole se vyskytly vši.


3. 4. 2019

 • AJ - v pondělí 8. 4. minitest z 9. lekce
 •       - ve středu 10. 4. test z 7. - 9. lekce
 • M - PS str. 44/3 na zítra
 • ČJ - U str. 99/6a do ČJ domácí

4. 4. 2019

 • ČJ - malý PS str. 6 dokončit tabulku
 • M - MM str. 11/21 a, c

5. 4. 2019

 • ČJ -okopírovaný list na opakování VS
 • AJ - opakovat na minitest z 9. lekce

8. 4. 2019

 • ČJ - opakovat na zítřejší písemnou práci (větné vzorce, vyhledávání podstatných jmen a sloves, doplňování i, y, vajmenovaná slova, tvoření příbuzných slov, tvoření vět podle větných vzorců)
 • M - PS str. 19/6
 • AJ - opakovat na velký test 7. - 9. lekci (slovní zásobu + podle PS)
 • Zítra odpadá 5. vyučovací hodina. Podepsat toto sdělení v žákovské knížce na str. 27!
 • Ve čtvrtek 11. dubna pojedeme do Skanzenu Rochus v UH. Odjezd v 8:00 od dolní školy, sraz v 7:50 před školou, návrat kolem 12:00 k dolní škole. Příjezdem ke škole končí ten den vyučování. S sebou: teplé a pohodlné oblečení i obuv, batůžek se svačinou a pitím, pláštěnku, drobné kapesné. Vstupné + autobus zaplatím ještě z tř. fondu.
 • Příští úterý 16. dubna od 14:30 - 17:00 hod proběhnou v odpoledních hodinách Velikonoční dílničky v budově dolní školy. Děti si budou vyrábět na několika stanovištích výrobky s velikonoční tématikou. Srdečně Vás zveme na tuto předvelikonoční akci.

9. 4. 2019

 • M - PS str. 20/ 4
 • AJ - zítra velký test (7. - 9. lekce)
 • Na pátek 12. 4. si přinést menší květináček s miskou + hlínu v sáčku + hrst obilí - na velikonoční osení

10. 4. 2019

 • ČJ - z U str. 100/3 do sešitu ČJ školní dodělat
 • M - PS str. 45/3 - až na středu
 • Zítra pojdeme do Skanzenu Rochus v UH. Odjezd v 7:50 od dolní školy.

12. 4. 2019

 • ČJ - na pondělí se naučit zpaměti pádové otázky přesně za sebou podle sešitu ČJ školní nebo podle U str. 102/2
 • V pondělí 15. dubna přijede do školy divadélko z Hradce Králové - od 11:00 - 11:45 hodin. Děti si nemusí brát věci do AJ. Vstupné 50 Kč uhradím z třídního fondu. Budeme doplňovat do tř. fondu - informace budou v pondělí 15. 4. v deníčku.  
 • Sledujte aktuální informace na stránkách naší třídy.
 • Příští úterý 16. dubna od 14:30 - 17:00 hod proběhnou v odpoledních hodinách Velikonoční dílničky v budově dolní školy. Děti si budou vyrábět na několika stanovištích výrobky s velikonoční tématikou. Srdečně Vás zveme na tuto předvelikonoční akci. Děti si přinesou 2 vyfouknutá vejce na zdobení a malou taštičku na výrobky. 
 • Ve čtvrtek 25. dubna proběhnou od 16:00 - 17:30 hod třídní schůzky (informace o prospěchu a chování, klima naší třídy, školní výlet aj.).

          Přeji pěkný víkend.

15. 4. 2019

 • ČJ - PS str. 64/1 dole + opakovat pádové otázky
 • M - PS str. 21/6
 • Čítanka - str. 122 - 123 + vybrat si 1 úkol z HRY na str. 123 a splnit ho na středu
 • Zítra si nemusíte brát věci do Hv, budeme dělat velikonoční výrobek.

Zítra jsou od 14:30 - 17:00 Velikonoční dílničky na dolní škole. Vzít si drobné penízky na výrobky.


16. 4. 2019

 • ČJ - PS str. 66/3
 • M - PS str. 21/1 dokončit
 • Zítra je geometrie!!!!!

17. 4. 2019

 • ČJ - sešit školní (dodělat tabulku)
 • M - ve středu test na určování středu úsečky pomocí kružítka a na rýsování trojúhelníku pomocí pravítka

          Přeji Vám Veselé Velikonoce a hochům bohatou pomlázku!