Domácí úkoly


                                                 Domácí úkoly

29. 1. 2019

 • ČJ - malý PS str. 41/4
 • M - MM str. 31/61
 • Sloh - na příští úterý 5. února si připravit souvislé vypravování libovolné pohádky (ústně)
 • Zítra je geometrie (už 2. díl PS).

30. 1. 2019

 • ČJ - ČJ - PS velký str. 40/3, 7
 • M - PS 2. díl str. 38/3
 •      - přinést si papírové hodiny
 • AJ - slovíčka 7. lekce 1. a 2. hodina

Ve čtvrtek 31. ledna se bude 4. vyučovací hodinu vydávat výpis z vysvědčení za 1. pololetí. Vzít si pevnou složku. Vyučování končí ten den v 11:55 hodin. První tři hodiny proběhnou dle rozvrhu.

31. 1. 2019

 • ČJ - malý PS str. 42 a 43
 • M - MM 2. díl str. 1/ 1, 2
 • Písanka - str. 28 celá
 • V pátek 1. února jsou jednodenní pololetní prázdniny.

 • Od pondělí 4. února začíná platit nový rozvrh hodin - děti ho dostaly.

 • Ve středu 6. února se koná školní kolo recitační soutěže - soutěží děti, které postoupily ze třídního kola.

 • Do středy 6. února mohou nosit děti své výtvarné příspěvky do výtvarné soutěže S knížkou kolem světa. Tato soutěž je ke 100. výročí narození pana Miroslava Zikmunda (známého českého cestovatele). S dětmi jsem si o něm i panu Hanzelkovi povídala, prohlédli jsme si legendární Tatru, se kterou objeli velkou část světa. Na úvodní stranu 3. třídy přikládám pozvánku s informacemi. (zapojení do soutěže je dobrovolné)

4. 2. 2019

 • ČJ - opakovat VS na diktát
 • M - velký PS str. 7/2 + trénovat určování hodin podle malého sešitu M školní 
 • AJ - slovíčka + U str. 36 - čtení obou textů (zkoušení na známky) + trénovat si otázky a odpovědi pod texty
 • Pozor na zítřejší rozvrh - Tv a Sloh (připravit si souvislé vypravování libovolné pohádky - ústně)

5. 2. 2019

 • ČJ - malý PS str. 44/4 luštit tajenku
 • M - MM str. 4/8 dopočítat
 •      - zítra je geometrie
 • Hv - příští týden test na psaní houslového klíče a not c1 - g1
 • Zítra proběhne 3. vyučovací hodinu Školní kolo recitační soutěže - vybrané děti si doma pěkně zopakují recitace svých básní.
 • Na čtvrtek do Pv - kousek jednobarevné látky asi 20 x 20 cm + 4 knoflíky (se 2 nebo se 4 dírkami) + jehlu na šití + černou nebo bílou nit - budeme se učit navlékat nit, dělat suk a přišívat knoflíky.

6. 2. 2019

 • ČJ - z U str. 65/4 a - do ČJ domácí napsat
 • M - str. 39/1 b, c, d - až na příští středu
 • Na čtvrtek do Pv - kousek jednobarevné látky asi 20 x 20 cm + 4 knoflíky (se 2 nebo se 4 dírkami) + jehlu na šití + černou nebo bílou nit - budeme se učit navlékat nit, dělat suk a přišívat knoflíky.

7. 2. 2019

 • ČJ - malý PS str. 46/1 c, e
 • M - PS str. 8/7, v pondělí bude test na určování hodin, poznat čas na hodinách, zapsat čas

8. 2. 2019

 • ČJ - kdo nestihl ve škole, dodělá zadaná cvičení (ve škole se doplňovala chybějící cvičení od str. 40 - 46)
 • M - opakovat určování času na test
 • AJ - opakovat probraná slovíčka ze 7. lekce
 • Ve fotogalerii na "Zonerama" si můžete prohlédnout fotky ze školního kola recitační soutěže. 

11. 2. 2019

 • ČJ - opakovat VS na zítřejší diktát
 • M - zítra pětiminutovka na určování času (ručičkové i digitální hodiny)
 • AJ - slovíčka 7. lekce, PS str. 37/8
 •       - tento pátek minitest ze 7. lekce
 • Zítra je sloh - přinést si malý slohový sešit

12. 2. 2019

 • ČJ - naučit se VS po "P"
 • M - MM str. 3/5     Zítra je geometrie.
 • Hv - příště zkoušení zpěvu písně Tancuj, tancuj 
 • Tento pátek budeme mít od 12:50 - 13:15 třídnickou hodinu.

13. 2. 2019

 • ČJ - malý PS str. 48/4
 • M - PS str. 39/5 na příští středu
 • AJ - opakovat gramatiku i slovíčka 7. lekce na páteční test

14. 2. 2019

 • ČJ - z U str. 69/3 (4 řádky) do ČJ domácí
 • M - PS str. 8/2
 • Zítra třídnická hodina od 12:50 do 13:15. 

15. 2. 2019

 • ČJ - opakovat VS po S, udělat si opravy v diktátovém sešitu (komu něco chybí)
 • M - PS str. 8/6  + udělat si opravy v sešitu M - 5minutovky (komu něco chybí)
 • Písanka - str. 2 dopsat (zdůrazňuji úpravu)
 • Čítanka - str. 96 číst na pondělí (všichni)

Zveme všechny rodiče na Rodičovský ples v Boršicích - v sobotu 16. února 2019 od 19:30 hod na KD v Boršicích. Zároveň informujeme rodiče, kteří by ještě chtěli přispět na rodičovský ples nějakým darem do tomboly, že je možné tak učinit do 14. února (předat můžete do sborovny na horní nebo dolní škole). Předem děkujeme.

18. 2. 2019

 • ČJ - opakovat na zítřejší diktát VS
 • M - PS str. 9/5, 6, 7
 • AJ - slovíčka 8. lekce 1. hodina naučit
 • Čtení - str. 99 dočíst + úkoly k textu (si připravit ústně)