Domácí úkoly

Plánované akce na leden:

17. ledna - náhrada 2 hodin plavání (za listopad a prosinec) - odjezd v 9.50, návrat kolem 13.00

18. a 19. ledna - beseda o přečtené knize (za 1. pololetí)

31. ledna - vydávání vysvědčení, projektová výuka "Mikeš v zimě"


8. ledna 2018

 • ČJ - PS str. 36, zopakovat si hláskovou stavbu na zítřejší testík
 • M - MM str. 15/50 c, d
 • Prv - PS str. 37/5 (až na středu)
 • Zítra plavání - odjezd opět v 9.50, návrat ve 12.15

9. 1. 2018

 • ČJ - z U str. 51/4 do ČJ domácí + barevně vyznačit
 • M - 67/3,4,5
 • Na čtvrtek jehlu a nit (lze i bavlku nebo vlnu).

10. 1. 2018

 • ČJ - malý pracovní sešit str. 3/ 2 vyznačená cvičení
 • M - MM str. 26/52
 • AJ - slovíčka nová doučit (na příští středu)
 •      - PS str. 25/ nalepit nálepky na správné místo (na příští středu)

11. 1. 2018

 • ČJ - z U str. 52/12 napsat věty do sešitu ČJ domácí
 • M - str. 88/1, 6 (na zítra)
 • Čtení - str. 74 přečíst
 • Začneme s opakováním na pololetní písemné práce, které se budou psát z: ČJ - v pátek 19. ledna                                                
 •                                                                                                                                        M  - v pondělí 22. ledna
 • Uzavření klasifikace za 1. pololetí bude ve středu 24. ledna 2018.

12. 1. 2018

 • ČJ - malý PS str. 5/ 2 vyznačená cvičení
 • M - okopírovaný list  - procvičování počítání se závorkou
 • Čítanka - číst str. 78/ článek nahoře

15. 1. 2018

 • ČJ - okopírovaný list (procvičování slabikotvorného r, l)
 • M - MM str. 26/51 dopočítat
 • Prv - PS 38/2 + přinést si papírové hodiny (nejpozději do 22. ledna)

16. 1. 2018

 • ČJ - malý PS str. 7/2, 3
 • M - 77/6
 • Na čtvrtek do Pv si přinést: jehlu + bavlnu nebo vlnu
 • Zítra pojedeme v 9.50 do plavání (náhrada za 2 neodučené hodiny). Návrat kolem 12.50 hodin.

17. 1. 2018

 • ČJ - z U str. 53/15 napsat do ČJ domácí správně věty
 • M - str. 72/4
 • Čtení - přinést si přečtenou knihu a připravit si vyprávění o ní + kousek z ní nacvičit číst
 • Do Pv: jehlu + bavlnu (vlnu)

18. 1. 2018

 • M - 73/3 (1 obrazec)
 • Zítra píšeme pololetní písemnou práci z českého jazyka.
 • Hv - připravit si zpěv 1 písně (naučené ve 2. ročníku)
 • Pokud bude v pondělí sníh, půjdeme v rámci Tv bobovat. Přinést si boby (lopatu), nepromokavé oblečení a boty, čepici i rukavice.

19. 1. 2018

 • ČJ - sešit domácí - nalepený list - cvičení 3 a 4
 • M - v pondělí 22. 1. píšeme pololetní písemnou práci (z aritmetické i geometrické části)
 • V pondělí - pokud bude sníh, půjdeme v rámci Tv bobovat -  s sebou boby (lopatu), nepromokavé oblečení a boty

22. 1. 2018

 • ČJ - U str. 53/14 (na folii)
 • M - str. 73/3 (2. obrazec) - jen ti, kteří nestihli ve škole
 • Prv - PS str. 39/4 (až na středu) + trénovat určování času na papírových hodinách
 • Ve středu zkoušení slovíček ze 3. hodiny - už i písemné (děti budou spojovat psaná slovíčka anglická s českými, přiřazovat anglická slovíčka k obrázkům)