Povolání nanečisto 2019/2020

Je projekt naší Základní školy Františka Horenského v Boršicích, který by měl našim žákům umožnit lépe se rozhodovat při volbě dalšího studia nebo budoucího povolání.

Naším cílem je

  • žáky motivovat k větší rozvaze při rozhodování "Co dál po základní škole?",
  • žáky informovat o různých možnostech na trhu práce,
  • žákům umožnit vyzkoušet si na "vlastní kůži" pracovní proces ve vybraných firmách,
  • žáky vést k větší odpovědnosti při výběru budoucího povolání a s tím související i další vzdělávání.

V letošním roce pokračujeme ve spolupráci se SŠPHZ v Uherském Hradišti, která nám umožnila v rámci tohoto projektu vytvořit tzv. minipodnik. Dalším hlavním partnerem je Mgr. Sylva Štěpitová a firma VISC, která nám pomohla vytvořit dotazníky, které lépe profilují naše žáky pro výběr spolupracujících firem. Nedílnou součásti je i osobní pohovor a spolupráce s třídními učiteli těchto žáků, kteří nám pomohou dokreslit charakterové vlastnosti. Průvodcem během návštěv bude náš pedagog Mgr. Alena Vlčková, která je bude touto nelehkou cestou přípravy na "dospělý" život doprovázet.

Věřím, že cesta, kterou jsme zvolili je správná a našim žákům usnadní mnohdy složité rozhodování: "Co dál?"

Mgr. Tomáš Kordula, ředitel školy a autor projektu

Odkaz na stránky firmy VISC - kariérové poradenství

© 2020 Základní škola a Mateřská škola Jana Amose Komenského / Prohlášení o přístupnosti / web by icard.cz