Pro rodiče a žáky

Akce v listopadu: 3. 11. - návštěva Slováckého divadla, 15.11. Den stromů + Patronát 5. a 1. třídy, zapojení do projektu Pomáhej tím, že si čteš, 20.11. - konzultační schůzky pro rodiče od 16:00 hodin, 21.11.- návštěva Antroposu a Technického muzea v Brně, 30.11. Medová snídaně

http://www.ctenipomaha.cz/fm/articles/cteni-a4-tisk.pdf
29.11. 2017 Je nutné opakovat vyjmenovaná slova, násobilku a učit se průběžně do vlastivědy. Děkuji.Akce v lednu: 3.1.-výukový program Používám mozek, Patronát- předávání dárečků, opakování učiva a pololetní písemné práce, 31.1. - předání výpisu z vysvědčení, 2.2.- pololetní prázdniny

Opakovat učivo z ČJ, M , Vl a dle pokynů dalších vyučujících! 


Akce v únoru: ​7.2. -Muzikoterapie, 8.2.​- ochutnávka exotického ovoce, 9.2.- třídní kolo Zazpívej, slavíčku- připravit si píseň, 13.2.- školní kolo Zazpívej, slavíčku

Pokračujeme v projektu Čtení pomáhá, prosím o dohled nad domácí četbou.

Různé: přinést pomůcky do VV na 6.2., viz úkolníček a čtenářské bingo. Povinná četba ve 2. pololetí, dětem předáno.

Od 2. pololetí změna rozvrhu!!! V úterý do 12:50, ve čtvrtek do 13:45, viz ŽK.

Na jaře bude opět probíhat soutěž ve sběru papíru, postupně si sběr chystejte! :-)