Pro rodiče a žáky

Akce v listopadu: 3. 11. - návštěva Slováckého divadla, 15.11. Den stromů + Patronát 5. a 1. třídy, zapojení do projektu Pomáhej tím, že si čteš, 20.11. - konzultační schůzky pro rodiče od 16:00 hodin, 21.11.- návštěva Antroposu a Technického muzea v Brně, 30.11. Medová snídaně

http://www.ctenipomaha.cz/fm/articles/cteni-a4-tisk.pdf
29.11. 2017 Je nutné opakovat vyjmenovaná slova, násobilku a učit se průběžně do vlastivědy. Děkuji.Akce v lednu: 3.1.-výukový program Používám mozek, Patronát- předávání dárečků, opakování učiva a pololetní písemné práce, 31.1. - předání výpisu z vysvědčení, 2.2.- pololetní prázdniny

Opakovat učivo z ČJ, M , Vl a dle pokynů dalších vyučujících! 


Akce v únoru: ​7.2. -Muzikoterapie, 8.2.​- ochutnávka exotického ovoce, 9.2.- třídní kolo Zazpívej, slavíčku- připravit si píseň, 13.2.- školní kolo Zazpívej, slavíčku

Pokračujeme v projektu Čtení pomáhá, prosím o dohled nad domácí četbou.

Různé: přinést pomůcky do VV na 6.2., viz úkolníček a čtenářské bingo. Povinná četba ve 2. pololetí, dětem předáno.

Od 2. pololetí změna rozvrhu!!! V úterý do 12:50, ve čtvrtek do 13:45, viz ŽK.

Na jaře bude opět probíhat soutěž ve sběru papíru, postupně si sběr chystejte! :-)Akce v březnu:

1.3.- Já jsem muzikant- zapojení do projektu s MŠ Boršice

 Projekt ve VL- Marie Terezie, sbíráme postupně informace, obrázky, fotky

14. 3.​- 1. jarní sběr

16. 3. - matematická soutěž Klokan

 23.3. -Noc s Andersenem, návštěva knihovny a patronát s 1. třídou v rámci Noci s Andersenem

 konec března - kontrola zápisu povinné četby v čten. deníku- projekt Čtení pomáháAkce v dubnu:

5.4. Pythagoriáda- matematická soutěž

10.4. divadlo z Hradce Králové, 50 Kč

27.4. Den Země v Kovosteelu

pokračování v projektu Čtení pomáhá, Patronátu s 1. třídou, sběr papíru,

zapojení do výtvarné soutěže Ex-libris 2018

Přinést čtenářské deníky 3.4.Akce v květnu:

Patronát s 1. tř.- vycházka

Zapojení do literární soutěže na téma: Brambory

Sběr papíru- v květnu končí

29.5. Pythagoriáda- okresní kolo- 2 žáci


Vybírá se záloha na válet 500 Kč do konce května, termín výletu 6.-7.6.2018Akce v červnu:

18.6. - vyhodnocení výtvarné soutěže EX-libris v Uh. Hradišti

21.6. T - Mobile běh

26.6. Patronát- vycházka na Haldu, krmení pro zvířata s sebou

28.6. rozloučení s žáky 9. ročníku a předání odměn na hale


Pozor: 25.6. přinést učebnice a čtenářský deník, vyzvedneme učebnice z HŠ

Různé: příspěvky do soutěže s tématem Brambory odeslány, vyhodnocení v říjnu, dále proběhne vyhodnocení projektu Čtení pomáhá a čtenářských deníků, 29.6. proběhne rozloučení s pátou třídou a I. stupněm po 9. hodině U Eskymáka, kdo nepůjde ten den na oběd, odhlásí se


Dětem přeji hezké prázdniny, Vám odpočinkovou dovolenou a zároveň děkuji moc za spolupráci i pomoc během uběhlých pěti let školní docházky na I. stupni ZŠ.                                                                            Mgr. Lenka Janíková