A je to tady... školní rok 2017/ 2018

a jsou z nás třeťáci

Po úspěšném slavnostním zahájení školního roku na kulturním domě

se v úterý sejdeme už ve škole.

V naší třídě, kterou máme již od první třídy budeme pokračovat s novou výzdobou.

Určitě sami poznáte, s kým se budeme celý rok poznávat.


V ÚTERÝ

se seznámíme s chodem školy, s pravidly a hlavně se školním řádem.

Do školy budete potřebovat aktovku.

Můžete si přinést i kufřík do VV/PV a potřebné oblečení a obutí do TV.

Vyučování v úterý bude do 4té vyučovací hodiny. Od středy pokračujeme podle rozvrhu třídy.