Školní poradenské pracoviště

Charakteristika pracoviště

Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, školním metodikem prevence a školním speciálním pedagogem.

Práce s informacemi a důvěrnými daty

Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se poradenští pracovníci školy dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňovány v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Seznam pracovníků

JMÉNO A PŘÍJMENÍ

Mgr. Radim Zapletal


Mgr. Lenka VavrušováMgr. Ivana Daňková

FUNKCE

výchovný a kariérní poradce


metodik prevencespeciální pedagog

ÚŘEDNÍ HODINY

dle předchozí dohody

telefon: +420 576 514 013

r.zapletal@zsborsice.cz


dle předchozí dohody

telefon: +420 576 514 004

l.vavrusova@zsborsice.cz


dle předchozí dohody

telefon: +420 576 514 004

i.dankova@zsborsice.cz

© 2022 Základní škola Františka Horenského / Prohlášení o přístupnosti / web by icard.cz