O škole

Název a sídlo příspěvkové organizace:

Základní škola Františka Horenského, Boršice, příspěvková organizace

Boršice 540, 687 09 Boršice

IČO: 75023547  

DIČ: CZ75023547 (nejsme plátci DPH)

Právní forma: příspěvková organizace

Identifikátor zařízení (RED_IZO): 600 124 355

IZO: 102 731 845

Bank. spojení: KB, č.ú.: 86-3952730207/0100

Zařazení do sítě škol: 2. 2.1996

Název zřizovatele:

Obec Boršice, okres Uherské Hradiště

687 09 Boršice

IČO: 290823

Právní forma: obec

Školská rada

Kontakt: skolskarada@zsborsice.cz

Členové rady:

 • Gabriela Dulová (předsedkyně)

 • Mgr. Libor Marčík                                          

 • Mgr. Lenka Janíková                                                   

 • Mgr. Radim Zapletal

 • Mgr. Jitka Frýbortová

 • Bc. Martina Martináková

Volby do školské rady proběhly 29. 9. 2020.

Spolek rodičů

Předsedkyně: Marcela Šimíková mmsv@centrum.cz

Horní škola (2. stupeň)

Dolní škola (1. stupeň)

Organizační struktura

Sazebník úhrad

Sazebník úhrad je stanoven v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn z poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Hradí se skutečné náklady na materiál a mzdu pracovníka poskytujícího informace.

 • Kopie A4 černobílá jednostranná 1 Kč/ks, oboustranná 2 Kč/ks
 • Kopie A4 barevná jednostranná 4 Kč/ks, oboustranná 8 Kč/ks
 • CD - ROM 15 Kč/ks
 • Cena za 1 hodinu práce 100 Kč
 • Poštovné dle sazebníku České pošty + cena obálky
© 2022 Základní škola Františka Horenského / Prohlášení o přístupnosti / web by icard.cz