Žákovský parlament

Žákovský parlament 20. 3. 2019

1. SBĚR papíru

Každý týden můžete sledovat aktuální výsledky ve sběru papíru tříd.

NOVĚ!!! Jednotlivci budou hodnoceni za rodinu- tým, ne každý ze sourozenců samostatně, aby měli větší šanci na možnost výhry v jednotlivcích. O cenu se podělí :-). Do tříd se odevzdaný papír rozdělí spravedlivě (2 sourozenci- do tříd /2, 3 sourozenci- do tříd /3).

Je nutné, aby lidé, kteří papír odevzdávají, nahlásili všechny sourozence mezi které se množství papíru bude rozdělovat.

Žáci se domluvili, že ve sběru papíru každý týden pomohou :-).


2. ŠKOLNÍ VÝLETY- paměťové instituce

Využít nabídky z paměťových institucí, možnost doplnit dalším programem.

Vše se dohodnout na třídnických hodinách jednotlivých tříd.

Za loňský a letošní školní rok využijeme z projektu 480.000.-.


3. HODINA ZEMĚ 30. 3. 2019 v 19 hodin na farní zahradě, vstupenkou jablečný produkt

Přijít a podpořit akci :-) 


4. OSTATNÍ....

- v této části bylo spoustu dotazů věcných připomínek


Co se pokusíme změnit??      I. stupeň

- vyčistit a doplnit válecí pytle

- zajistit možnost velké přestávky na školní zahradě

- políčko na zahradě pro každou třídu- vyvýšené záhony v rámci úpravy zahrady z projektu


                                                 II. stupeň

- upravit výmalbu (popraskanou)

- zakoupit aktuální mapu Afriky, Ameriky

- vyrovnat tabuli v 9. třídě

- možnost venkovního učení


V rámci třídnických hodin se na dotazníku objevila i prosba o "Stezku s úkoly" pro I. stupeň- žáci, popřemýšlejte a uděláte radost svým mladším kamarádům? 


Další žákovský parlament proběhne v květnu.


                                                                                                                                              Mgr. Zuzana Kotačková