Kariérní poradenství

Přijímačky v letošním školním roce

ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY a UČILIŠTĚ

​Každá škola vyhlašuje pro své maturitní obory dva jednotné termíny pro jednotné přijímací zkoušky. Tyto termíny jsou přesně dané, a to 12. dubna 2017 a 19. dubna 2017. Náhradní termín těchto celostátních testů je 11. nebo 12. května 2017. Náhradní termín se dá využít pouze v případě, že neúčast na původních termínech byla s řádným důvodem oznámena řediteli školy do 3 dnů. Žák má tedy možnost dělat přijímačky dvakrát a nechat si započítat lepší verzi. Ten lepší výsledek bude použit pro obě školy, na které si žák dal přihlášku. Není nutností chodit na oba termíny, ale doporučuji to. 

Dále si může každá škola vyhlásit pro své potřeby své školní přijímací zkoušky, které musí proběhnout pro maturitní obory v termínu 12. - 28. dubna 2017 a pro učení obory 22.- 30. dubna 2017. Určení termínů přijímaček je zcela v kompetenci každé školy.

Žák si může podat celkově dvě přihlášky, které musí být potvrzené a zkontrolované školou, na kterou žák chodí. Termín přihlášek je do 1. března 2016. 

Termín přihlášek na školy, kde se skládá talentová zkouška, je 30. listopadu 2016, zkoušky se skládají od 2. ledna do 15. ledna 2017, přičemž zkouška na konzervatoř je až  15. ledna do 31. ledna 2017. 

Pokud žák neuspěje v prvním kole, může si do druhého nebo dalších kol podat jakýkoli počet přihlášek. 

Pokud se žák nedostaví z důvodu nemoci k přijímačkám, může do tří dnů zažádat o náhradní termín ředitele školy, na kterou se hlásí.

Pouze nepřijatým uchazečům přijde oznámení poštou o neúspěchu u přijímacích pohovorů. Své výsledky si žáci sami najdou na stránkách školy díky kódu, který obdrží u přijímaček.

Proti nepřijetí se může žák odvolat do tří pracovních dnů, zasílá se písemně řediteli školy. Ředitel má 30 dní na vyjádření. Pokud by se žák hodlal dále odvolávat, má možnost se dále odvolat u Krajského úřadu, ten má dalších 30 dní na vyjádření.

Zápisové lístky – každý žák dostane jeden zápisový lístek na své základní škole, který musí do deseti dnů předat na školu, kde úspěšně složil přijímací řízení a kterou si vybral. LÍSTEK PAK UŽ NELZE VZÍT ZPĚT (to neplatí v případě přijetí na školu s talentovou zkouškou, tam lze po úspěšném přijetí na školu v klasickém termínu zažádat o zápisový lístek a předat jej na klasickou školu. Také to neplatí v případě odvolání, opět lze lístek vzít zpět a dát ji na školu, kde se žák dodatečně dostal.) Ti, co skládají talentové zkoušky v lednu, odevzdají lístek tam, ale v dubnu mají další dvě možnosti na složení přijímacích zkoušek. Zápisový lístek může škola vydat pouze jeden. Pokud žák lístek ztratí, napíše žádost + dobroznání, že ho ztratil a na Krajském úřadě ve Zlíně zažádá o nový zápisový lístek.

Na webu zkola.cz jsou informace k přijímacímu řízení, vzorec odvolání, žádosti o vydání nového zápisového lístku, kalendář otevřených dveří, jsou zde vypsány všechny školy na daném okrese zlínského kraje a spousta dalších informací. Dále zde nalezneme vše k podpoře řemesel – stipendia, odměny, podmínky pro jejich získání. Jde o 17 oborů na školách ve Zlínském kraji. Dále je zde aktualizovaná brožura Kam na školu ve Zlínském kraji.

Na stránce www.infoabsolvent.cz je info o školách na území celé ČR.

DŮLEŽITÉ!!!

Prosím o pozornost. V důsledku aktualizace bakalářů a taky jedné chyby musíme vyplnit přihlášky na SŠ znovu. Prosím staré přihlášky znehodnotit a vyplnit nové s jednou zásadní změnou - KOLONKU JEDNOTNÁ ZKOUŠKA (malé číslíčko 7) PROSÍM NEVYPLŇOVAT, VŮBEC TAM NIC NEKŘÍŽKUJTE. Díky za pochopení. I když jste nemocní, zkuste přihlášky dostat do čtvrtku 9. 2. do školy potvrzené lékařem k potvrzení panem ředitelem a my vám to v pátek zkusíme se zdravými žáky zanést zpět. 

Toto se netýká Věrky Hanákové, ta má přihlášku v pořádku. 

ČASOVÝ HARMONOGRAM týkající se přihlášek

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA SŠ A UČILIŠTĚ 2016/2017

1. nejpozději do 27. ledna nahlásit dvě školy výchovnému poradci

2. do 6. února ZŠ vypíše každému přihlášku, rodiče doma zkontrolují, podepíší a nejpozději 10. února odevzdají zpět na ZŠ

3. do 15. února ZŠ vydá potvrzené a podepsané přihlášky

4. do 1. března musí být přihláška na střední škole nebo učilišti

5. do 1. března ZŠ vydá zápisový lístek

6. přijímací zkoušky probíhají ve zlínském kraji 12. až 28. duben, náhradní termín 11. a 12. května

7. po úspěšném složení přijímacích zkoušek nutné do deseti dnů od vyvěšení výsledků odevzdat zápisový lístek na SŠ nebo učiliště, NELZE vzít zpět!!!

Pár aktualit ze středních škol

Zde budu vystavovat některé informace, které nám přijdou ze středních škol elektronickou formou.