Kariérní poradenství

Přijímačky v letošním školním roce

ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY a UČILIŠTĚ

​Každá škola vyhlašuje pro své maturitní obory dva jednotné termíny pro jednotné přijímací zkoušky. Tyto termíny jsou přesně dané, a to 14. dubna 2020 a 15. dubna 2020. Náhradní termín těchto celostátních testů je 13. nebo 14. května 2020. Náhradní termín se dá využít pouze v případě, že neúčast na původních termínech byla s řádným důvodem oznámena řediteli školy do 3 dnů. Žák má tedy možnost dělat přijímačky dvakrát a nechat si započítat lepší verzi. Lepší výsledek bude použit pro obě školy, na které si žák dal přihlášku. Není nutností chodit na oba termíny, ale doporučuje se to. 

Dále si může každá škola vyhlásit pro své potřeby své školní přijímací zkoušky, které musí proběhnout pro maturitní obory v termínu 12. - 28. dubna 2020 a pro učební obory 22.- 30. dubna 2020. Určení termínů přijímaček je zcela v kompetenci každé školy.

Žák si může podat celkově dvě přihlášky, které musí být potvrzené a zkontrolované školou, na kterou žák chodí. Termín přihlášek je do 1. března 2020. 

Termín přihlášek na školy, kde se skládá talentová zkouška, je 30. listopadu 2019, zkoušky se skládají od 2. ledna do 15. ledna 2020, přičemž zkouška na konzervatoř je až 15. ledna do 31. ledna 2020. 

Pokud žák neuspěje v prvním kole, může si do druhého nebo dalších kol podat jakýkoli počet přihlášek. 

Pokud se žák nedostaví z důvodu nemoci k přijímačkám, může do tří dnů zažádat o náhradní termín ředitele školy, na kterou se hlásí.

Pouze nepřijatým uchazečům přijde oznámení poštou o neúspěchu u přijímacích pohovorů. Své výsledky si žáci sami najdou na stránkách školy díky kódu, který obdrží u přijímaček.

Proti nepřijetí se může žák odvolat do tří pracovních dnů, zasílá se písemně řediteli školy. Ředitel má 30 dní na vyjádření. Pokud by se žák hodlal dále odvolávat, má možnost se dále odvolat u Krajského úřadu, ten má dalších 30 dní na vyjádření.

Zápisové lístky – každý žák dostane jeden zápisový lístek na své základní škole, který musí do deseti dnů po vyhlášení výsledků předat na školu, kde úspěšně složil přijímací řízení a kterou si vybral. LÍSTEK PAK UŽ NELZE VZÍT ZPĚT (to neplatí v případě přijetí na školu s talentovou zkouškou, tam lze po úspěšném přijetí na školu v klasickém termínu zažádat o zápisový lístek a předat jej na klasickou školu. Také to neplatí v případě odvolání, opět lze lístek vzít zpět a dát ji na školu, kde se žák dodatečně dostal.) Ti, co skládají talentové zkoušky v lednu, odevzdají lístek tam, ale v dubnu mají další dvě možnosti na složení přijímacích zkoušek. Pokud žák lístek ztratí, napíše žádost + dobroznání, že ho ztratil a ve škole si zažádá o nový zápisový lístek.

Na webu zkola.cz jsou informace k přijímacímu řízení, vzorec odvolání, žádosti o vydání nového zápisového lístku, kalendář otevřených dveří, jsou zde vypsány všechny školy na daném okrese zlínského kraje a spousta dalších informací. Dále zde nalezneme vše k podpoře řemesel – stipendia, odměny, podmínky pro jejich získání. Jde o 19 oborů na školách ve Zlínském kraji. Dále je zde aktualizovaná brožura Kam na školu ve Zlínském kraji. Na této straně naleznete informace o podpoře řemesel a spoustu dalších zajímavých informací o učebních oborech.

Na stránce www.infoabsolvent.cz je info o školách na území celé ČR.

Doporučuji také k prostudování odkazy na stránkách ministerstva školství - zde

ČASOVÝ HARMONOGRAM týkající se přihlášek

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA SŠ A UČILIŠTĚ V LETOŠNÍM ŠKOLNÍM ROCE

1. nejpozději do 24. ledna nahlásit dvě školy výchovnému poradci

2. do 31. ledna naše škola vypíše každému přihlášku, rodiče doma zkontrolují, podepíší, nechají podepsat lékařem, je-li to nutné a nejpozději 11. února odevzdají zpět na ZŠ

3. do 14. února ZŠ vydá potvrzené a podepsané přihlášky

4. do 1. března musí být přihláška na střední škole nebo učilišti

5. do 15. března ZŠ vydá zápisový lístek

6. přijímací zkoušky probíhají ve zlínském kraji 12. až 28. duben, náhradní termín 13. a 14. května

7. po úspěšném složení přijímacích zkoušek nutné do deseti dnů od vyvěšení výsledků odevzdat zápisový lístek na SŠ nebo učiliště, NELZE vzít zpět!!!

© 2020 Základní škola a Mateřská škola Jana Amose Komenského / Prohlášení o přístupnosti / web by icard.cz