Angličtina

nabídka dokumentů ke stažení nebo přídavných materiálů

Zde je možnost stáhnout si dokumenty potřebné ke studiu nebo materiály navíc.

Doporučuju k osobnímu vzdělávání a zábavě anglickou stránku http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en.

Listopad, prosinec - pracovali jsme na projektu Tourist Guide (Turistický průvodce), kde si žáci vytvořili cca 5-6 stran o vymyšlené nebo oblíbené zemi. Papírový průvodce obsahuje obrázky i potřebné informace. Ve fotogalerii uvidíte jak proces výroby, tak i dokončené práce. Na závěr žáci své práce prezentovali v anglickém jazyce.

Leden 2018 - pomalu dokončujeme učebnici Project 2, čeká nás výstupní práce z celé učebnice a přechod na poslední učebnici - Project 3. Věnujeme se tématům jako vyjádření budoucího času pomocí going to, jak pracovat s příslovci, vyjádření povinnosti pomocí have to

Únor 2018 - dokončili jsme učebnici Project 2, napsali výstupní práci, kde se vše zopakovalo

Březen 2018 - budeme pracovat na projektu My favourite ..., zadání viz níže

Zadání projektu do AJ - únor/březen 2018

Informace k projektu do AJ. Téma: My favourite film (nebo series, book, magazine, ....)

Bude vypracovaný v PowerPointu nebo Wordu nebo v nějakém rozumném programu na počítači tak, aby se dala spustit prezentace nebo prohlížet stránky. Obsahovat bude 10 slidů:

1. úvod - jméno, název práce

2. krátký úvod k vybranému tématu, představení tématu

3-4. info autorech

5.-6. o čem vaše téma je, obsah, myšlenka, .... - prostě to základní, co nám chce váš film, kniha, seriál sdělit

7.-8. obrázky, shrnutí, zajímavosti, kuriozity

9. koláž obrázků bez textu

10. závěr, poděkování za pozornost, ...
NIKDE nebudou celé věty, bude to bodově, textu co nejméně, spíše obrázky. Mluvit budete z paměti pomocí záchytných bodů v prezentaci. Doba trvání max. 5 min. Prezentace může obsahovat ukázku, trailer, tv spot - max. délka 30 sekund. Práci mi pošlete na mail nejpozději do 12.3.2018 24:00 hod. Na práce s pozdějším datem nebude brán zřetel, nebudou prezentovány a jsou hodnoceny pětkou.

© 2022 Základní škola Františka Horenského / Prohlášení o přístupnosti / web by icard.cz