Beseda v 8. třídě na téma: Mé budoucí povolání

úterý 26. dubna proběhla beseda žáků osmé třídy s kariérní poradkyní, paní Sylvou Štěpitovou, ze společnosti VISC, která se zabývá volbou povolání a kariérním plánováním. Žáci byli nejdříve obecně uvedeni do problematiky povolání a zaměstnání, dále dostali vlastní účet na stránkách VISCu a udělali si úvodní rozřazující dotazník, jehož výsledkem byl graf, který jim paní Štěpitová vysvětlila. Celkovým výsledkem dotazníku byla ukázka vhodných povolání vhodných pro jednotlivého žáka.

Dále budeme s paní Štěpitovou spolupracovat při zajišťování exkurzí ve firmách okresu UH, které budeme našim osmákům nabízet na konci tohoto a v první polovině příštího školního roku. Chceme tak žákům ukázat různá povolání v praxi a zajistit žákům vzácnou možnost ukázat obory, které jsou žákům blízká nebo o které mají zájem.

Fotografie z besedy naleznete zde.

Mgr. Radim Zapletal

© 2022 Základní škola Františka Horenského / Prohlášení o přístupnosti / web by icard.cz