Březen- měsíc knihy

představení čtenářských deníků, návštěva knihovny, ...

[doplňte nadpis]

V měsíci březnu žáci poprvé představí jejich přečtené knihy a zapsané v denících.  Každého se námátkou zeptám, co se v knize dověděli, o čem četli, a také kterou část jim připomíná jejich namalovaný obrázek. 


Poté teprve nálepku získají. Někteří žáci už mají dokonce i tři nálepky :-)


VE ČTVRTEK 23. 3. 2017 navštívíme místní knihovnu. Žáci si projdou knihovnu, prohlédnou některé knihy a paní knihovnice jim o chodu knihovny něco řekne. 

© 2022 Základní škola Františka Horenského / Prohlášení o přístupnosti / web by icard.cz