Čtenářské deníky

Podrobné informace

- přečíst za školní rok celkem 10 knih, 5 podle seznamu, 5 podle vlastního výběru (knihy odpovídající věku, tj.ne knihy pro děti do 10 let)

- termín odevzdání za 1. pololetí 4. ledna 2018, zapsáno bude 5 knih

Pořadí zápisu knih povinných a nepovinných je libovolné, např. 2 knihy povinné a 3 nepovinné.

V případě, že neseženete požadované knihy, přijďte se domluvit na náhradní.


Žáci se specifickými vzdělávacími potřebami budou zapisovat pouze 4 knihy za pololetí, tedy celkem 8 knih. Vyberte si vhodné knihy dle svých schopností, ale alespoň 3 z povinných.

Povinné knihy:

Karel Čapek – Povídky z jedné kapsy, Ze života hmyzu

Pavel Kohout – Nápady svaté Kláry

Karel Hynek Mácha – Máj

George Orwel – Farma zvířatObsah zápisu:

- název knihy

- autor, krátká informace o autorovi

- literární druh, žánr

- hlavní postava (popř. více hlavních postav)

- obsah knihy

- u prózy hlavní myšlenka díla, v případě poezie obsah jedné básně a ukázka jiné básně

- vlastní hodnocení

Při hodnocení čtenářského deníku bude důležité nejen splnění všech bodů obsahu, ale také jejich obsah a celková úprava.


© 2022 Základní škola Františka Horenského / Prohlášení o přístupnosti / web by icard.cz