Dějepis

výuka, zajímavosti, prezentace, foto

Během studia dějepisu jistě může vzniknout spousta zajímavých fotek a také prací, které naším studiem vzniknou. Zde můžete sledovat jak fotky z našich prací, tak našeho snažení ve vyučování.

Září - probíráme dějiny Evropy po 1. světové válce. Žáci si ve skupinách vytvářeli leták se zadaným tématem a následně jej ve skupině prezentovali. Fotky jsou na zoneramě a video si žáci mohou prohlédnout na školním uložišti. Dále probíráme dějiny Ruska po Velké říjnové socialistické revoluci a téma komunismu. Žáci si ve skupinách připravili motivační řeč o výhodách a nevýhodách komunismu. 

Říjen - probrali jsme dějiny Itálie před 2. světovou válkou, hledali jsme rozdíly mezi komunismem a fašismem. Opět na zoneramě možno vidět některé naše výtvory.

Listopad - probrali jsme důvody nástupu nacismu v Německu

Prosinec - dějiny nám směřuji k 2. světové válce, bereme události v předválečném Československu

Leden 2018 - ukončili jsme dějiny Evropy před 2. světovou válkou a dále se budeme věnovat dějinám 2. světové války

Únor