Dějepis v 6. třídě

Archeologie zážitkem a projektový den Po stopách lovců mamutů

Šestá třída postupně objevuje tajemství historie. Poté, co se šesťáci seznámili s dějepisem, jeho významem a prvním rozdělení historických epoch, vyzkoušeli si práci archeologů. Co se skrývá v hlíně, jak pracuje archeolog a co udělat s nálezem - na tyto otázky vám jistě každý z nich již odpoví.

Nejprve se společně s p. uč. Šebestovou pobavili o tom, jaké nástroje archeolog ke své práci potřebuje, poté zhlédli krátké video, v němž se dozvěděli, co archeologie je a jak každý z archeologů musí postupovat, a nakonec ve třech různých krabicích sami hledali historické předměty. Své nálezy pečlivě zdokumentovali do záznamového archu a odnesli si také jedničku za svou práci.

Fotografie

V historickém bádání pokračovali hned v následujícím týdnu. Dne 5.10.2021 na ně čekal projektový den nazvaný Po stopách lovců mamutů. Šesťáci se vydali na místo původní pravěké osady v Boršicích, kde si prošli Mamutí stezkou a dozvěděli se spoustu zajímavostí o nejstarším období našich dějin, o době kamenné, a o životě tehdejších lidí. Na chvíli se také stali lovci a sběrači a vyráběli si vlastní oštěp, pokusili se rozdělat oheň, nebo namlít mouku pomocí dvou kamenů a závěrem také mamuta ulovit. Po práci v terénu se vrátili do školy, kde zhlédli dokument o nejvýznamnějšímu nálezu z pravěku na našem území a pokusili se také Věstonickou venuši vymodelovat z hlíny. 

Fotografie

Věřím, že oba zážitky šesťákům ukázaly, že historie nemusí být jen suchým vyprávěním o dávných událostech a o šprtání letopočtů. Snad našli v historii zalíbení.

Mgr. Kamila Šebestová

© 2022 Základní škola Františka Horenského / Prohlášení o přístupnosti / web by icard.cz