Den činů

Žáci si opakovali, jak třídíme odpad, co patří do určených kontejnerů. Každá třída měla určenou barvu oblečení podle druhu odpadu. Naše třída měla žlutou, tzn, že jsme měli za úkol třídit plasty. Žáci výtvarně zpracovali třídění plastů, nakreslili a popsali, co do žlutých kontejnerů patří a co ne. Více na hlavní stránce školy.

© 2022 Základní škola Františka Horenského / Prohlášení o přístupnosti / web by icard.cz