Den s Lesy ČR na Modré

19. května 2017

V pátek 19. května vyrazili žáci šesté a sedmé třídy na Modrou, kde se zúčastnili akce Den s Lesy ČR. Program byl zahájen slavnostní fanfárou v podání lesníků a seznámením s programem dne. Jeho prvním bodem byla prohlídka expozice Živá voda s podvodním tunelem. Poté žáky odvezl autobus do lesa, kde proběhla druhá, hlavní část programu. Nejprve naši šesťáci a sedmáci vyplnili jednoduchý test, lístky se na konci programu losovaly a výherci si mohli vybrat hezkou cenu. Potom už všichni vyrazili po trase, na níž byli seznámeni s významem lesa, výsadbou stromků. Žáci také mohli vidět, jak se těží dřevo a jakým způsobem se přesunuje. Lesní procházku zakončila ukázka šplhání po stromech za účelem sběru šišek. Pak už hurá zpět do Archeoskanzenu, kde nás čekalo opékání špekáčků. Potom následovaly ukázka vábení zvířat, seznámení s dravci  a také představení loveckých plemen psů. Volnou chvilku mohli žáci využít k vyzkoušení ochranných oděvů pro včelaře a ochutnání medu. Po závěrečné fanfáře jsme vyrazili zpět domů.

                                                               Doprovod: Mgr. Kateřina Zetíková a Ing. Ivana Přikrylová

© 2021 Základní škola Františka Horenského / Prohlášení o přístupnosti / web by icard.cz