Den stromů

Úterý 25. října 2016

Úterý 25. října 2016 bylo na naší Základní škole Františka Horenského v Boršicích zaslíbeno stromům. Všichni žáci a učitelé se společně zapojili do oslavy jejich mezinárodního dne. Dopoledne žáci 1. stupně plnili na připravených stanovištích úkoly, které jim zadávali jejich kamarádi z vyšších ročníků pod dohledem paní učitelky Přikrylové. Příležitost se něčemu novému přiučit využili i jejich budoucí kamarádi z místní mateřské školy. Ostatní žáci druhého stupně se podíleli na přípravě míst pro vybrané stromy, které jsme získaly díky dotaci Nadace Partnerství a  společnosti Makro. Každá třída získala 2 stromy, o které se po jejich vysazení bude starat. Při výběru odrůd jsem záměrně volil ovocné druhy, které jsou už mnohdy zapomenuté. Jsou mišpule, rakytníky, kdouloně, dříny, jaderničky, panenské, špendlíky, jeřáby moravské nebo oskeruše. S výsadbou stromů nám vzorně pomáhali i rodiče žáků a na jejich práci svým odborným okem dohlížel náš školník pan Bánovský. Odměnou jim bylo drobné občerstvení, které si během dopoledne připravili žáci za pomoci svých třídních učitelů. Všichni účastníci si mohli vychutnat různé druhy buchet, koláčů, štrůdlů, pečených čajů a samozřejmě i vynikající bramboráky připravené učiteli Zapletalem a Hapalou. Během oslavy si mohli všichni návštěvníci prohlédnout výtvarná díla vytvořená žáky jednotlivých tříd pod vedením paní zástupkyně Lenky Daníčkové. O fotodokumentaci celého průběhu se vzorně starali paní učitelka Zetíková a pan učitel Kamrla.

Chtěl bych poděkovat všem zaměstnancům a žákům naší školy, kteří se na přípravě a realizaci tohoto projektového Dne stromů podíleli. Je vidět, že s „dobrou posádkou“ je každá „plavba“ jednodušší a já jsem moc rád, že se nám tato krásná oslava přírody podařila zorganizovat.

Váš „kapitán“ Mgr. Tomáš Kordula, ředitel ZŠ

© 2022 Základní škola Františka Horenského / Prohlášení o přístupnosti / web by icard.cz