DISTANČNÍ VÝUKA PRO CELOU ZÁKLADNÍ ŠKOLU

Středa 14. října 2020

Vážení rodiče,

jak jste již včera v médiích zaznamenali od zítřejšího dne 14. 10. je z nařízení vlády přerušena prezenční činnost všech základních škol a tedy i naše škola přechází na distanční výuku. Pravděpodobný návrat opět do školních lavic je stanoven na 2. listopadu.

Celý dnešní den jsme se snažili najít vhodný kompromis, abychom vhodně propojili oba způsoby předávání nového učiva. Uvědomujeme si, že při plnění každodenních povinností a svého zaměstnání je mnohdy složité dohlédnout na domácí výuku svých dětí a proto jsme se snažili najít vhodné řešení, které by Vám vzdělávání Vašich dětí, co nejvíce usnadnilo.

Rozhodli jsme se rozdělit vzdělávání pro 1. a 2 . stupeň:

1. stupeň (1. - 5. třída)

  • ONLINE VÝUKA PŘES ZOOM (viz vysvětlivky níže)
  • ÚKOLY plnění úkolů, které budou na webových stránkách tříd a posílány emailem
  • 5. třída bude mít úkoly zadané přes email a webové stránky, jen ONLINE VÝUKA BUDE PŘES MS TEAMS
  • PSPP - žáky, kteří mají doporučení tohoto předmětu bude ve vybraných hodinách kontaktovat Mgr. Ivana Daňková, náš speciální pedagog s možností online schůzky

2. stupeň (6. - 9. třída)

  • ONLINE VÝUKA PŘES MS TEAMS
  • ÚKOLY zadané pře portál MOODLE (všichni žáci byli s oběma způsoby seznámeni)
  • PSPP - žáky, kteří mají doporučení tohoto předmětu bude ve vybraných hodinách kontaktovat Mgr. Ivana Daňková, náš speciální pedagog s možností online schůzky

Pro tyto účely jsme vytvořili originální rozvrhy na kterých máte přehledně znázorněno, předmět a způsob jakým je potřeba se výuky účastnit.

  1. ONLINE VÝUKA (ZOOM NEBO MS TEAMS) je nutné, aby se žák účastnil výuky v daný čas, případnou neúčast je potřeba hlásit nejlépe dopředu třídnímu učiteli. O této hodině je vedena prezence. Neomluvené neúčasti evidujeme !
  2. ÚKOLY (PŘES WEBOVÉ STRÁNKY TŘÍD, EMAIL NEBO MOODLE) je nutné, aby je žák plnil v době stanovené pedagogem. Neplnění úkolů je opět nutné zdůvodnit.

Uvědomujeme si, že těch novinek je hodně a některé z těchto informací jsou pro Vás neznámé, ale společně to zvládneme. S veškerými nesnázemi během online výuky (Zoom nebo Teams) se Vám budeme snažit pomoci. Žáci 2. stupně už mají Teams vyzkoušený a věřím, že i pro Vás a Vaše děti na prvním stupni nebude Zoom velkou překážkou.

Vím, že někteří z Vás napsali třídním učitelům svých dětí, že mají problém se zařízením na distanční výuku (notebook, tablet aj.). Zítra budu jmenované rodiče kontaktovat s nabídkou zapůjčení  školní IT techniky po dobu distančního vzdělání. Další případní zájemci o zapůjčení mě informujte na emailu t.kordula@zsborsice.cz.

Help linka v případě nesnází:

Moodle - hesla, připojení - Mgr. Veronika Sedlářová v.sedlarova@zsborsice.cz

Teams, emaily žáků (5. - 9. třída) - přístupy, hesla, schůzky - Bc. Vojtěch Duda v.duda@zsborsice.cz

Zoom -  připojení Mgr. Petra Stýskalová p.styskalova@zsborsice.cz


Doporučený postup: Případné nesnáze řešte s třídními učiteli, pokud si nebudou vědět rady, odkáží Vás na někoho dalšího.


O dalších případných změnách nebo informacích Vás budeme včas informovat.

Mgr. Tomáš Kordula, ředitel ZŠ

Návod stáhnutí klienta a připojení na Zoom.       

Rozvrhy 14. - 23. října 2020

DŮLEŽITÉ PRO RODIČE ŽÁKŮ 2.B TŘÍDY:

Po dobu pracovní neschopnosti třídní učitelky Mgr. Ivany Uhlířové (pravděpodobně do pátku 16. října) nebude výuka probíhat on-line. Distanční výuka bude probíhat formou zadávání úkolů, které naleznete na stránkách třídy 2.B.

Výuka 2.A třídy proběhne normálně podle nového rozvrhu.

© 2022 Základní škola Františka Horenského / Prohlášení o přístupnosti / web by icard.cz