Domácí příprava

     Samostudium

Domácí úkoly:  Matematika

Pracovní sešit po stranu 15

Geometrie: dokončit stranu 45 a 46

V učebnici: cv. 21, str. 68, cv. 30, str. 70, cv. 34, str. 71, někteří budou mít ta cvičení asi na str. 69, 71, 72 ?

         Český jazyk

Stupňování přídavných jmen - Naučit  opsat poučku do šk. sešitu - učebnice str. 98

Do šk. sešitu cv.4, str. 99, stranu 100 napsat celou. 

Na straně 101 zopakovat poučku, do sešitu napsat cv. 1.a,b, cv. 3.a na str. 102, cv. 4.a na str. 102, celou stranu 103.

Zájmena - naučit všechny druhy zájmen - učebnice po stranu 112

Pracovní sešit po stranu 55.

Z učebnice vypracovat tato cvičení: 8a/108, 13a/110, 17a/111, 19a/112.

           Vlastivěda

Novodobé české dějiny - učebnice po stranu 9, pracovní sešit po stranu 9

Doporučený úkol - dokončit první pracovní sešit

          Přírodověda

Učebnice - naučit po stranu 47 - Společenstva živých organismů

Pracovní sešit po stranu 29.

         Angličtina 5.třída:

Začali jsme probírat 4. lekci Time. Přepište si postupně slovíčka ze 4. lekce A, B. (A-What’s the time please, B-My day) dál už nemusíte. + NAUČIT

Vysvětlovali jsme si čtení hodin v angličtině, kdo chyběl nebo nepochopil, dostuduje si na internetu nebo se mi ozve osobně. Učebnice strana 40, případný odkaz: https://www.helpforenglish.cz/article/2008030201-kolik-je-hodin-2

Pracovní sešit strana 32 a 33 procvičování hodin.

Strana 33 cvičení 3: prepositions of time (předložky, které používáme v souvislosti s časem)

Pokud je to den (Monday, Tuesday,…) používáme předložku „ON“

Pokud je to čas (five o’clock, ten to nine,…) používáme předložku „AT“

Opět zopakovat DNY! Někteří neustále chybujete v psaní dnů, tak se to prosím už pořádně naučte.


Vše bude označeno barevným datumem, abych věděla a poznala,  kde a kdy to bylo vypracováno, bude to krááááásně a čitelně napsáno ( hlavně Adam, Michal  a Jirka...), všechny úkoly jsou povinné.

Všem přeji hodně zdaru při domácím samostudiu a kdykoliv mi můžete zavolat, pokud něco nebudete vědět. S pozdravem Hana Janíková

© 2021 Základní škola Františka Horenského / Prohlášení o přístupnosti / web by icard.cz