Experimentarium II.

15. - 16. září 2017

Věda je zábava

V pátek 15. 9. a v sobotu 16. 9. se 10 žáků 6. a 7. třídy zúčastnilo programu pro nadané žáky v Experimentáriu Střední průmyslové školy v Otrokovicích.

Po příjezdu se žáci ubytovali ve škole, kde ihned po večeři začal program tentokrát zaměřený na úsporu energií. Žáci ve skupinkách plnili na jednotlivých stanovištích různé úkoly, například počítali spotřebu tepla nebo měřili úsporu vody. Ráno pokračovali v úkolech a za odměnu se mohli seznámit s jednotlivými expozicemi Experimentária. Pak už to byla jen zábava, mohli zkoumat mikroskopem, co všechno obsahuje počítačová klávesnice. Pomocí speciálních brýlí simulujících opilost vyzkoušeli, jak problematické je udržet rovnováhu či odhadnout vzdálenost. Hráli sportovní hry na herních konzolách a běhali na běžícím pásu. Vyhledávali pomoci speciálních přístrojů ukryté kabely ve stěnách nebo se na anatomických modelech lidského těla seznámili s vnitřní stavbou lidského těla.

Žáci dále budou navštěvovat kroužek, v němž musí mimo jiné nacvičit sérii pokusů, které budou předvádět před publikem a povzbudit nejen své spolužáky ke studiu přírodovědných a technických věd.

Cílem tohoto programu je posílit zájem a motivaci nadaných žáků pro zvyšování své vědomostní úrovně nad rámec školních vzdělávacích programů, propojit vzdělávání žáků v jednotlivých vzdělávacích oblastech, propojit školní a mimoškolní vzdělávací aktivity mezi jednotlivými druhy škol, které povedou ke zkvalitnění vědomostí, odborných znalostí a dovedností žáků a podpořit vznik nových mimoškolních vzdělávacích aktivit podporujících rozvoj nadání.

Fotografie

© 2021 Základní škola Františka Horenského / Prohlášení o přístupnosti / web by icard.cz