Harmonogram předávání vysvědčení na závěr školního roku 2019/2020

Sobota 20. června 2020

Ředitelství ZŠ F. Horenského v Boršicích oznamuje, že vydávání vysvědčení dne 26. 6. 2020 proběhne v jednotlivých třídách pro všechny žáky I. stupně v budově dolní školy v 8:15 hodin. I žáci, kteří nedocházejí do skupin od 25. 5. 2020 si mohou vysvědčení vyzvednout v uvedený čas. Nutností je předložení čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění podepsaného zákonným zástupcem.

Ve stejný čas bude vysvědčení předáno i žákům II. stupně na farní zahradě. Pro žáky, kteří nenavštěvují třídnické hodiny od 9. 6. 2020 platí stejné podmínky týkající se čestného prohlášení.

Pokud žáci toto prohlášení nepřinesou, mají možnost si vysvědčení vyzvednout v tento den od 10 do 11 hodin u svých třídních učitelů na dolní i horní budově.

Žáci, kteří si nevyzvednou vysvědčení v pátek 26. 6. 2020, mají možnost tak učinit v pondělí 29.6. a v úterý 30.6.2020 během úředních hodin /9 – 11 hodin/ u hospodářky školy na dolní budově.

V pátek 26. 6. 2020 nebude probíhat odpolední výchovná a vzdělávací činnost pro žáky 1. a 2. třídy.

Formulář čestného prohlášení si můžete stáhnout v přiloženém odkaze pod tímto textem nebo vyzvednout v úředních hodinách na budově horní školy.

Mgr. Tomáš Kordula, ředitel ZŠ

© 2021 Základní škola Františka Horenského / Prohlášení o přístupnosti / web by icard.cz