Hasík

To je název preventivního programu o protipožární ochraně.Děti se seznámily s požární výstrojí, s hodným a zlým ohněm, naučily se základy první pomoci při popáleninách a vyzkoušely si zavolat o pomoc při požáru. Další hodina tohoto preventivního programu bude 14. listopadu.

© 2019 Základní škola a Mateřská škola Jana Amose Komenského / Prohlášení o přístupnosti / web by icard.cz