Informace k návratu žáků k prezenčnímu vzdělávání od 30. listopadu 2020

Pátek 20. listopadu

Vážení rodiče,

dnes jsme obdrželi podrobné informace týkající se dalšímu rozvolňování mimořádných opatření související s přechodem žáků zpět na prezenční výuku. 

Od 30. listopadu s největší pravděpodobností nastanou tyto změny:

 • 1. stupeň ZŠ: Prezenční výuka již pro všechny ročníky.
 • 2. stupeň ZŠ: Prezenční výuka 9. ročníku, pro ostatní ročníky rotační prezenční výuka (střídání celých tříd po týdnech), o přesném harmonogramu střídání 6.A, 6.B, 7. a 8. třídy Vás budeme informovat během příštího týdne.
 • Pro žáky 1. - 5. třídy, 9. třídy a podle harmonogramu střídání 6.A, 6.B, 7. a 8. třídy je prezenční výuka povinná.
 • Pro třídy, které na základě harmonogramu střídání 6.A, 6.B, 7. a 8. třídy nebudou mít v daném týdnu prezenční výuku je povinná distanční výuka.

Během návratu k prezenční výuce je nutné dodržovat tyto pravidla:

 • Na provoz školy se i nadále vztahuje "Metodika pro vzdělávání distančním způsobem"a Metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách"
 • Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny a školního klubu).
 • Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).
 • Vstup třetích osob (např. rodičů) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky.
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
 • Školní jídelna je v provozu a řídí se pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.
 • Žáci i zaměstnanci mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s vyjímkou doby konzumace stravy.


O případných dalších změnách Vás budeme včas informovat.

Mgr. Tomáš Kordula, ředitel školy

Podrobnosti najdete v přiložených souborech.

© 2022 Základní škola Františka Horenského / Prohlášení o přístupnosti / web by icard.cz