Informace pro rodiče žáků ŠD

INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ

NAVŠTĚVUJÍCÍ ŠKOLNÍ DRUŽINU


 Vážení rodiče,

v případě, že chcete, aby bylo vaše dítě přijato do ŠD, vyplňte prosím Přihlášku žáka do ŠD a odevzdejte ji před nástupem dítěte vychovatelce školní družiny.

Provoz školní družiny je zajištěn v čase 7,00 – 8,00hod. a 12,00 – 16,00hod.

Z rozhodnutí OÚ činí poplatek za jedno pololetí školního roku 750Kč. Platbu za pobyt žáka ve ŠD, uskuteční zákonný zástupce vždy do konce prvního měsíce v daném pololetí (tzn.1.pololetí - konec měsíce září a 2.pololetí - konec měsíce února). Platbu provádíte vždy u vychovatelky ŠD. Za provedenou platbu v daném pololetí školního roku, vám bude vystaven pokladní doklad.

Každou nepřítomnost vašeho dítěte omlouváte předem písemně nebo telefonicky formou sms zprávy.

Kontaktní telefon do ŠD: pevná linka 576 514 000, mobilní telefon 739 235 234 (doporučujeme si uložit do svých telefonů).

K mimořádnému samostatnému odchodu žáka ze ŠD je potřeba písemný lístek od zákonných zástupců, který musí obsahovat jméno žáka, datum, čas odchodu a podpis zákonného zástupce. Ústní omluva dítěte nebude brána na vědomí a žák bude ze ŠD odcházet dle uvedeného času odchodu na vstupní přihlášce.

Bude – li žák odcházet ze ŠD sám, jeho zákonný zástupce, za něj přebírám veškerou právní odpovědnost od okamžiku, kdy opustí školské zařízení.


Doporučujeme dát dětem vhodné oblečení na pobyt ve ŠD, kde v případě příznivého počasí často navštěvujeme školní zahradu. Vše prosím řádně podepište a dejte do tašky, pytlíku nebo batůžku určeného pro ŠD. Informujte prosím i své dítě, v čem má své věci do ŠD uloženy.Děkujeme a na hezkou spolupráci s vámi a vašimi dětmi se těší

vychovatelky Petra Bubláková a Jitka Umlaufová                                                                              

© 2021 Základní škola Františka Horenského / Prohlášení o přístupnosti / web by icard.cz