Konzultační hodiny žáků 9. třídy od 8. února 2021

Pátek 5. prosince 2021

Vážení rodiče,

vzhledem k epidemiologické situaci, která se bohužel v ČR nelepší, jsme se rozhodli využít možnosti konzultací pro žáky 9. třídy z důvodu zkvalitnění jejich přípravy na přijímací zkoušky. Jejich osobní účast v rámci individuálních schůzek je povolena. Po poradě s vyučujícími předmětů český jazyk a matematika jsme společně vybrali dva dny v týdnu úterý a středu. Samotné konzultace budou probíhat osobní účastí žáků, které jsme rozdělili do několika skupin. Každý žák bude mít v předem stanovenou dobu možnost připravit se systémem 1 žák na 1 učitele pod dohledem vyučujícího pedagoga daného předmětu v samostatné učebně. Během schůzky nedojde žák do kontaktu s jiným žákem, abychom minimalizovali možné riziko. Tato změna si vyžádala určité úpravy v rozvrzích 9. ; 8. a 7. třídy. (rozvrhy ostatních tříd zůstaly nezměněny)

Určitě bychom byli rádi, kdyby se všichni žáci mohli účastnit tradiční prezenční výuky, ale tato úprava je prozatím z vyjádření ministerstva zdravotnictví v nedohlednu.

Věřím, že organizace konzultačních hodin matematiky i českého jazyka od příštího týdne pomůže našim deváťákům odstranit případnou nejistotu a získat sebedůvěru pro nadcházející příjímací zkoušky na střední školy.

V případě dalších dotazů se ozvěte na tel. 777 610 377 nebo email t.kordula@zsborsice.cz.

S pozdravem

Mgr. Tomáš Kordula, ředitel ZŠ

Nový rozvrh 9. třídy od 8. února 2021 včetně konzultačních hodin

Upravený rozvrh 8. třídy od 8. února 2021

Upravený rozvrh 7. třídy od 11. 2. 2021

© 2022 Základní škola Františka Horenského / Prohlášení o přístupnosti / web by icard.cz