Krajské kolo soutěže Zlatý list

Čtvrtek 10. a pátek 11. května 2018

Loni na podzim jsme společně s ostatními kolegy z naší školy udělali velké rozhodnutí upořádat v letošním roce krajské kolo této přírodovědné soutěže. Byla to pro nás trochu výzva, která velmi prověřila naše organizační schopnosti. Hned na začátku jsme se domluvili, že z časových důvodů nebylo možné upořádat mladší i starší kategorii v jeden den. Následoval výběr data konání, který byl vzhledem k pěknému počasí 10. a 11. května rozhodující.

Tradiční pomocnou ruku nám nabídli přátelé z Lesní správy Buchlovice pod vedením Ing. Pavla Zůbka. Jejich pomoc na stanovištích a věcné dary včetně proviantu pro soutěžící byly úžasné a patří jim za ně obrovský dík. Naší tradičním lektorem se již po několik let stává Ing. Ivan Burda ze Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město. Jeho přehled a připravenost nás vždy mile potěší. Novými partnery pro tento rok byli zaměstnanci VIS Bílé Karpaty včele s paní Mgr. Marií Petrů, Mgr. Milanem Zpěvákem a Karel Fajmon ze Správy CHKO Bílé Karpaty. Nové otázky na stanovištích přivály čerstvý vítr informací pro všechny soutěžící.

Místo konání soutěže jsme opět zvolili v okolí vodní nádrže Sovín. Součástí krajského kola je stezka s otázkami a připravenými stanovišti, které byly stejné pro obě kategorie odlišené pouze obtížností úkolů. Témata jednotlivých stanovišť byly: Živočichové ve vodě a u vody, Botanikovo tajemství, Lesní obratlovci, Stromy a keře, Stopy zvířat a Ochrana přírody. Na posledním stanovišti byla hodnocena práce pro přírodu jednotlivých kolektivů. Netradičním zpestřením obou dnů bylo slavnostní zahájení a zakončení na lesní roh v podání Davida Kratochvíla, zaměstnance Lesní správy Buchlovice.

Mladší kategorii se zúčastnilo 60 žáků z těchto organizací: ZŠ Polešovice, ZŠ Slavkov pod Hostýnem, ZŠ a MŠ Jarcová Vsetín, ZŠ Křižná Valašské Meziříčí, ČSOP Javorníček, ZŠ a MŠ Slavkov p/Hostýnem a ZŠ Bratrství, ZŠ Uherský Ostroh, ZŠ Kunovice u Pálenice, ZŠ a MŠ Prakšice a pořádající ZŠ F. Horenského, Boršice. Vítězství si vybojoval kolektiv žáků ze Slavkova pod Hostýnem/ZŠ Bratrství.

MLADŠÍ KATEGORIE - Název organizace

Pořadí

ZŠ a MŠ Slavkov p/Hostýnem a ZŠ Bratrství

1.

ZŠ Polešovice

2.

ZŠ a MŠ Jarcová Vsetín, p. o.

3.


Starší kategorie se zúčastnilo celkem 54 žáků z těchto škol: ZŠ Kunovice U Pálenice, ZŠ Uherský Ostroh, ZŠ a MŠ Prakšice, ZŠ Bratrství Čechů a Slováků, ZŠ a MŠ Tupesy, Gymnázium F. Palackého Valašské Meziříčí, ZŠ a MŠ Buchlovice, ZŠ Staré Město a ZŠ F. Horenského, Boršice. V této nabité konkurenci nejlépe obstála ZŠ Kunovice U Pálenice před pořádající ZŠ F. Horenského, Boršice a ZŠ a MŠ Buchlovice.


STARŠÍ KATEGORIE- Název organizace

Pořadí

ZŠ Kunovice U Pálenice

1.

ZŠ F. Horenského, Boršice

2.

ZŠ a MŠ Buchlovice

3.


Vítězové obou kategorií postupují do národního kola, které se letos koná nedaleko Štramberka 18. – 23. června.

Za organizátory bych rád závěrem poděkoval všem účastníkům obou kategorií za jejich znalosti a vědomosti, pedagogickému doprovodu za odborný dohled, lektorům za perfektně připravené úkoly a v neposlední řadě i všem kolegům, kteří se společně se mnou podíleli na organizaci letošního ročníku za píli a výdrž, která je provázela během příprav i realizace krajského kola Zlatého listu.

Mgr. Tomáš Kordula, ředitel ZŠ F. Horenského v Boršicích

fotogalerie

© 2021 Základní škola Františka Horenského / Prohlášení o přístupnosti / web by icard.cz