listopad

akce třídy
3. listopadu- beseda Zachraňme farmáře

8.listopadu- Pomozme zachránit farmáře

Sraz v 7.55 u OÚ, jedeme na farmu Kozojedský dvůr, Nítkovice. Oblečení a obuv do přírody, měla by nás čekat i ochutnávka produktů. nicméně si vezměte svačinu a pití. Návrat upřesním ve škole.

13. listopadu- Školení první pomoci- beseda s aktivní účastí pro 8. a 9. třídu ve škole

17. listopadu - státní svátek "Den boje za svobodu a demokracii" - není vyučování

20. listopadu - čtvrtletní pedagogická porada + od 16.30 konzultace pro rodiče

24. listopadu- Piškvorky- 5 vybraných žáků se zúčastní soutěže v řešení piškvorek na škole Mesit v UH