Návrat k prezenční výuce od 2. prosince 2021

Středa 1. prosince 2021

Vážení rodiče,

včerejší a dnešní nekonečné čekání na výsledky pondělních testů se vyplatilo. Jsem moc rád, že mohu konstatovat, že nebyl nikdo vyhodnocen jako pozitivní. Naše škola může počínaje zítřkem opět zahájit prezenční výuku ve všech třídách.

Návrat žáků je podmíněn několika body:

  • Účast žáka během pondělního PCR testování poskytováno naší základní školou

  • Potvrzení o negativním PCR testu z jiného zdravotnického zařízení (nemocnice UH aj.)

  • Dokončené očkování (nejméně 14 dní po druhém očkování)

  • V případě prodělané nemoci COVID 19 v posledních týdnech je nutné, aby po 14 dnech ukončil karanténu ošetřující lékař

  • Dobrý zdravotní stav bez viditelných problémů (rýma, kašel, zvýšená teplota)

  • V případě nejasností nebo zdravotních problémů Vás budeme neprodleně informovat.

Školní stravování

Je nutné, aby všichni zákonní zástupci prostřednictvím SMS na čísle 736 646 754 nebo přes omluvenkový formulář(www.zsborsice.cz) nahlásili zda od 2.12. bude žák chodit na obědy.

vedoucí školní jídelny  Jarmila Zástavová

Uvědomujeme si, že někteří žáci v karanténě se mohou vzdělávat bez větších zdravotních obtíží a proto počínaje zítřejším dnem budeme přenášet některé hodiny prostřednictvím MS Teams.

Chtěli bychom umožnit žákům, aby měli i přes zákaz osobního setkání možnost zapojit se do hodin přes ONLINE prostor.

Více informací najdete po přihlášení přes účty svých dětí do programu MS Teams nebo Vám je poskytnou přímo třídní učitelé.

Rozvrhy žáků zůstavají stejné, výjimkou jsou sedmé třídy, které se až do odvolání budou řídit rozvrhem 7.A třídy.

Nacházíme se ve velmi složité době a proto Vás žádám o trpělivost a pochopení, všichni kolegové včetně mě se snažíme, abychom naše žáky mohli vzdělávat i v tak těžkých podmínkách, které nyní řešíme.


Děkuji.

Mgr. Tomáš Kordula, ředitel ZŠ

© 2022 Základní škola Františka Horenského / Prohlášení o přístupnosti / web by icard.cz