Návrat žáků 1. a 2. třídy k prezenčnímu vyučování od 18. listopadu

Středa 18. listopadu

Vážení rodiče,

jistě jste zaregistrovali dnešní oznámení ministerstva školství o návratu žáků 1. a 2. třídy zpět do školních lavic od středy 18. listopadu. Věřím, že stejně jako my, jste tuto informaci velmi přivítali. Byla vydána nová pravidla, za kterých je obnovení prezenční výuky jmenovaných tříd možné realizovat. 

Provoz základní školy

 • Je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol
 • Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem
 • Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). 
 • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
 • Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy. Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.
 • ​Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.​
 • ​Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny.

Provoz vybraných školských zařízení​

 • Prezenční činnost školních klubů je zakázána.

​​Školní stravování

 • ​​Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.
 • Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

Je nutné, aby rodiče žáků přihlásili svoje děti od 18. listopadu znovu ke stravování. Paní vedoucí školní jídelny potřebuje vědět, kolik žáků se bude od středy 18. listopadu stravovat.

​Celý text informací k provozu škol a školských zařízení od 18. listopadu 2020 najdete ZDE.

Mgr. Tomáš Kordula, ředitel školy

© 2022 Základní škola Františka Horenského / Prohlášení o přístupnosti / web by icard.cz