Návštěva věznice v Uherském Hradišti

13. dubna 2018

V pátek 13. dubna měli žáci 8. a 9. třídy možnost navštívit bývalou věznici v Uherském Hradišti. Nejprve se seznámili s historií věznice, poté mohli nahlédnout dovnitř do budovy. V přízemí prošli chodbou a nahlíželi do běžných cel. Poté jsme vyšli po schodech o patro výš, kde se nachází kromě cel i kaple a samotky. Na těchto místech jsme si mohli poslechnout zajímavý výklad průvodkyně o tom, co se zde odehrávalo. V prostoru samotek si pak každý měl možnost přečíst výpovědi vězňů, kteří byli zavřeni a týráni právě v uherskohradišťské věznici. Žáci se také dověděli, jak vypadal život vězňů, o průběhu výslechů a o tom, jak zhodnotit informace v případě, že začnou pátrat v archivech. Prohlídka bývalého vězení byla velmi zajímavá, i když deštivé počasí přispělo k tomu, že prostory působily mimořádně tísnivě. Jsme rádi, že jsme měli příležitost tuto budovu navštívit.

                                                                                             Mgr. Kateřina Zetíková


Fotografie si můžete prohlédnout zde.

© 2022 Základní škola Františka Horenského / Prohlášení o přístupnosti / web by icard.cz