Nové učivo

2. - 5. 6.


Učivo na úterý až pátek:

ČESKÝ JAZYK

úterý                               středa                                                 čtvrtek                                              pátek

DPBCH 32/ 8,9                149/ 9   , DPBCH 32/11               shrnutí 150 ústně                          Test  151

           32/ 10                     149/ 7a,b, 8                                   149/ 10 a,b                                    PS 65

 uč 148/Poučku + rámeček                             

5/148 ústně, 148/6a,b do 

sešitu

DPBCH = Dokážeš psát bez chyb?

MATEMATIKA

středa                       čtvrtek                                 pátek

poč. 23                      PS 28                                PS 29

uč. 97/5                    poč. 24                                poč. 25VLASTIVĚDA

V úterý test  v PS str. 21, ihned poslat

uč. 37- 40

PS 22, 23

https://www.youtube.com/watch?v=PO_S1GUPrXk

https://www.youtube.com/watch?v=CHjv02nwAWc


PŘÍRODOVĚDA

středa test - smysly (i popis oko, ucho, jazyk)

Nervová soustava uč. str. 62, 63

PS str. 37

 mozek   https://www.youtube.com/watch?v=3xAOxVoRqpE                                                                                                

neurony https://www.youtube.com/watch?v=-k3qATXHK64

Úterý a čtvrtek vždy diktát - opakovat přídavná jména!!!

© 2022 Základní škola Františka Horenského / Prohlášení o přístupnosti / web by icard.cz