ONLINE pondělí- úterý

online výuka ... ÚTERÝ    30. 11. 2021

ČESKÝ JAZYK

PL - celý (cv. 3, 4 - dú)

ZÁPIS do sešitku- barevně, využit nadpis- velká tiskací písmena

38/6, 9

DIKTÁT poslat ke kontrole!

MATEMATIKA

PS  str. 53 

zápis slovní úlohy (viz. foto)

zápis - ZÁVORKY - dodržet (viz. foto)

Početník str. 9, 10 třetí sloupeček...


PRVOUKA

PS 19, 20

- rodinný strom


online výuka ... pondělí 29. 11. 2021         MS TEAMS přes email žáků

ČESKÝ JAZYK

procvičování slov- nadřazená, podřazená, souřadná

                               - antonyma, synonyma, mnohoznačná

PL (tisk) - celý - doplnit 4 věty ke slovům mnohoznačným

37/ 1, 2

hry ... https://wordwall.net/community?localeId=1029&query=slova%20souzna%C4%8Dn%C3%A1

       ... https://wordwall.net/community?localeId=1029&query=slova%20protikladn%C3%A1

       ... https://wordwall.net/community?localeId=1029&query=slova%20mnohozna%C4%8Dn%C3%A1


MATEMATIKA

 nové učivo- počítání se závorkami

PS  52

POČ str. 9, 10 - vždy druhé sloupečky

hry ... https://wordwall.net/community?localeId=1029&query=po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD%20des%C3%ADtky


ANGLIČTINA

uč.  20, 21 - nová slovíčka (come and play)

ps 16, 17

- umět pojmenovat školní potřeby, číslice


© 2022 Základní škola Františka Horenského / Prohlášení o přístupnosti / web by icard.cz