Otvírání stezky lovců mamutů

Pátek 22. září 2017

První akcí po zahájení školního roku bylo slavnostní otvírání naučné stezky v lesíku Chrástka. Díky předchozímu dešti nebyl terén úplně ideální, ale zajímavé povídání autorů, informační tabule i dřevěné sochy udělaly tuto akci velmi zdařilou. Rozhodně jsme si ji příjemně užili.