Pasování prvňáčků na čtenáře

Pátek 28. dubna 2017

V pátek 28. 4. 2017 byli naši prvňáčci pasováni na čtenáře. Tato slavnostní událost proběhla v Obřadní místnosti Obecního úřadu v Boršicích za účasti rodičů a dalších hostů. Mezi čtenáře je pasoval pan starosta Ing. Roman Jílek převlečený do kostýmu krále. Nápomocni mu byli: černá paní v podání paní knihovnice Petry Víchové, bílá paní v podání paní zástupkyně Mgr. Lenky Daníčkové, rektor ZŠ Fr. Horenského v podání pana ředitele Mgr. Tomáše Korduly, veselý kašpárek v podání pana místostarosty Petra Duly. Každý prvňáček musel před vlastním pasováním prokázat, že už umí číst. Na závěr děti vystoupily s veršovaným pásmem Abeceda kamarádů. Celou akci připravila paní knihovnice Petra Víchová s paní učitelkou Mgr. Lenkou Vavrušovou. Děkujeme tímto všem, kteří se podíleli na přípravě a našim prvňáčkům přejeme hodně úspěchů ve čtenářských dovednostech.

Mgr. Lenka Vavrušová

Brzy zpracujeme fotografie, které přidáme na naše webové stránky a zúčastněným prvňáčkům připravíme na DVD.

© 2022 Základní škola Františka Horenského / Prohlášení o přístupnosti / web by icard.cz