PCR testování žáků i zaměstnanců naší školy

Pátek 27. srpna 2021

Po zkušenostech z minulého roku se naše základní škola rozhodla využít možnosti MŠMT vybrat si způsob jakým budeme testovat naše žáky i zaměstnance. Pro letošní školní rok jsme si vybrali PCR testování, které je možno spolufinancovat díky FONDU SOLIDARITY EVROPSKÉ UNIE. Jde o NEINVAZIVNÍ tzv. "CUCACÍ" způsob testování, který poskytuje společnost Aeskulab https://www.aeskulab.cz/.

K rozhodnutí jsme dospěli i z těchto důvodů:

  • pro děti, rodiče i pedagogy je méně zatěžující, pohodlnější, výsledek výrazně spolehlivější

  • výsledek testu ulehčí rodinám i dětem, bude se dát použít i na akce mimo školu (kroužky, společenská událost, turnaj, cestování..)

  • výsledek PCR testu si rodič může vytisknout sám z ocko.uzis.cz

  • negativní výsledek PCR testu má platnost týden (ATG pouze 3 dny)

Během povinného screeningového testování na začátku září budeme testovat ve 2 termínech:

1. Zahájení školního roku ve středu 1. září 2021

Samotné testování proběhne hned po slavnostním zahájení tzn. žáci 1. stupně (2. - 5. třída v 9:15), žáci 2. stupně (6. - 9. třída v 10:15). Vyjímkou budou žáci 1. třídy, kteří se otestují po přechodu do svojí kmenové třídy.

2. Pondělí 6. září 2021

Žáci se otestují v tento den hned po příchodu do své kmenové třídy.

Žáci, kteří se v tyto nebudou účastnit vzdělávání v tyto dny, budou následně otestováni metodou ATG testů.

Stručné pokyny k odběru

  • V den odběru doporučujeme dodržovat běžný pitný režim.

  • 30 min před odběrem se nesmí pít, jíst, užívat léky, žvýkat žvýkačku

  • Odběr probíhá ze slin pomocí bavlněného tamponku a trvá cca 2 min

  • Děti otevřou zkumavku (pouze víčko, nikoli sběrný košíček, vloží si tamponek do úst a 2 minuty jej cucají (nekousat). Po 2 minutách vrátí do zkumavky a za dozoru pedagoga se nalepí správný štítek na zkumavku.

  • Ve středu 1. září obdrží žáci INFORMOVANÝ SOUHLAS o využití osobních údajů pro potřeby PCR testování a je nutné jej podepsaný zákonnými zástupci, co nejdříve přinést zpět


Podrobné instrukce k testování naleznete ZDE (samotný odběr naleznete od času 3:05) na videu a také na přiloženém letáku.

Velmi rád Vám odpovím na Vaše případné dotazy.

Mgr. Tomáš Kordula, ředitel ZŠ

© 2022 Základní škola Františka Horenského / Prohlášení o přístupnosti / web by icard.cz