Podrobné informace k návratu žáků 2. stupně od pondělí 10. května 2021

Pátek 7. 5. 2021

Podrobné informace k provozu školy od 10.  – 14. května 2021

Prezenční výuka

 • 1. Stupeň – 2. A, 2. B, 3. a 4. tř
 • 2. Stupeň – 6. A, 6. B, 7. tř

Distanční výuka

 • 1. Stupeň – 1. a 5. tř.
 • 2. Stupeň – 8. a 9. tř.

Vzhledem k většímu počtu žáků 2. stupně je nutné rozdělit příchody žáků do budovy školy na dvě skupiny:

 • Žáci 6. A i 6. B třídy budou přicházet do budovy školy od 7:45 – 8:00 (výjimka pro dojíždějící žáky, kteří mohou přijít až po příjezdu autobusu)
 • Žáci 7. třídy + dojíždějící budou přicházet do budovy školy od 8:00 do 8:10.

DODRŽUJTE PROSÍM TENTO NASTAVENÝ HARMONOGRAM!!!

Žáci, kteří se účastní prezenčního vzdělávání, musí dodržovat tato stanovená pravidla:

1.       Pravidelné testování žáků školy

 • Testování žáků se bude konat pravidelně s rozdílem, že žáci 1. stupně se bude testovat 1 x týdně pouze v pondělí a žáci 2. stupně 2x týdně v pondělí a ve čtvrtek během 1. vyučovací hodiny. Testovat se bude tzv. samoodběrem pomocí neinvazivních testů - Singclean testy. Celý postup samotestování najdete ZDE.
 • V individuálních případech, kdy si testovaný není schopen provést test sám, je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem). Tuto informaci je nutné předat třídním učitelům emailem nejpozději den před avizovaným testováním.
 • Žák nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována, ale důsledkem neúčasti při testování je nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání.
 • Testování se účastní žák pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění. (zvýšenou tělesnou teplotu, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztrátu chuti a čichu, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýmu, bolest hlavy). V případě, že žák evidentně vykazuje dané příznaky, nebude mu umožněna prezenční výuka.

Testovat se nemusí:

 • žáci, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a kteří zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19.
 • žáci, kteří onemocnění COVID-19 již prodělali a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat třídnímu učiteli (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

2.       Dodržování zásad osobní a respirační hygieny

 • U vstupu do budovy školy je nutné provést dezinfekci rukou připravenou v nádobách s dávkovačem.
 • Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a po celou dobu pobytu v budově zakrýt dýchací cesty ochranným prostředkem dýchacích cest. (zákonný zástupce – respirátor FFP2, KN95, žáci – chirurgickou roušku nebo uvedenými respirátory)
 • Během celého pobytu ve škole žáci dodržují hygienu rukou.


Činnost školní družiny a školního klubu

Je umožněna žákům, kteří se účastní prezenční výuky na základě splněných opatření (testování, dodržování zásad osobní a respirační hygieny). Podmínkou je, že v oddělení nebo skupině jsou přítomni žáci pouze z jedné neměnné třídy prezenční výuky.

Školní stravování

Žákům, kteří se účastní prezenční výuky je umožněno stravovat se za dodržování zásad osobní a respirační hygieny ve školní jídelně (budova mateřské školy). Všichni žáci, kteří se v pondělí 10. května vrací k prezenční výuce, budou automaticky přihlášeni k obědu. Kdo nebude mít o oběd zájem, musí tuto informaci předat nejpozději do 7:00 v pondělí 10. 5. paní vedoucí školní jídelny Jarmile Zástavové. Tel.: 736 646 754, email j.zastavova@zsborsice.cz.

Tělesná výchova

Tělesná výchova může probíhat prakticky bez omezení ve venkovních prostorách, a proto je nutné žákům nachystat vhodné oblečení a obutí.


Odpovědi na Vaše dotazy najdete ZDE nebo můžete volat přímo na moje tel. číslo 777 610 377 případně napsat na email t.kordula@zsborsice.cz .


V Boršicích 7. 5. 2021                                                           

Mgr. Tomáš Kordula, ředitel ZŠ


© 2022 Základní škola Františka Horenského / Prohlášení o přístupnosti / web by icard.cz