Pro rodiče

info o třídních schůzkách a další události

TŘÍDNÍ SCHŮZKY:

1. 13. 9. 2016 - společná schůzka rodičů žáků 8. třídy v učebně 8. třídě od 16:30 hod.

novinky:

a) upozorňujeme na stálé nebezpečí žloutenky - důsledně umývat ruce po toaletě, nepít ze společných lahví

b) i v letošním školním roce bude probíhat soutěž Sazka olympijský víceboj

c) od 5. října do začátku prosince bude probíhat sběr papíru na horní škole, čas - 7:30-8:00, odpoledne po osobní dohodě s vedením školy, vítězná třída podle průměru na žáka bude odměněna

d) prosíme rodiče, aby poctivě 1x za týden podepisovali žákovské knížky


Vybíráme 538 Kč na pracovní sešity (Hravý zeměpis 89 Kč, Hravá chemie 79 Kč, angličtina Project 3 pracovní sešit 227 Kč, němčina Macht Mit 2 díl pracovní sešit 143 Kč). Obnos prosím nosit paní hospodářce Durníkové na dolní školu.


Jedenkrát za měsíc se bude scházet žákovský parlament, zástupcem naší třídy je Vanesa Slováková, náhradníkem Jakub Hanák. Účastnit se budou zástupci všech tříd, vedení školy a paní učitelky Přikrylová, Zetíková a Kotačková.


2. 15. 11. 2016 - konzultační formou od 16:30 hod.

novinky:

a) vybíráme 380 Kč na zájezd od Vídně, který se uskuteční 7. prosince 2016 - vybráno

b) upozorňujeme na výskyt vší na dolní i horní škole

c)  v lednu a únoru proběhne projekt organizace Podané ruce (Zlín) na téma rizikové chování, gambling, závislosti

d) opět upozorňujeme na informování absence - pokud žák chybí ve škole, je povinností zákonných zástupců do 24 hodin informovat školu o absenci a do tří dnů po nástupu do školy jej omluvit v žákovské knížce


3. 29. 11. 2016 - schůzka rodičů žáků vycházejících letos základní školu, informace ohledně přijímaček na střední školy a učňovské obory - NUTNÁ i pro ty rodiče, jejich žáci budou vycházet z osmé třídy!!! Začátek v 16.hodin. 


4. 3. 4. 2017 - konzultační formou od 16:30 hod.


Soubor ke stažení: není dostupný
© 2022 Základní škola Františka Horenského / Prohlášení o přístupnosti / web by icard.cz