Pro rodiče

krátké info pro rodiče

Od 20. září do 29. listopadu bude probíhat sběr papíru na horní škole od 7:30 do 8:00, odpoledne po osobní dohodě s vedením školy, vítězná třída podle průměru na žáka bude odměněna

Prosíme rodiče, aby poctivě alespoň jednou za týden podepisovali žákovské knížky.


Vybíráme 207 Kč na pracovní sešity. Obnos prosím nosit paní hospodářce Durníkové na dolní školu.

V pátek 29. září bude volno ředitele školy.


Jedenkrát za měsíc se bude scházet žákovský parlament, zástupcem naší třídy je Vanesa Slováková, náhradníkem Jakub Hanák. Účastnit se budou zástupci všech tříd, vedení školy a paní učitelky Přikrylová, Zetíková a Kotačková.

V prosinci pojedou žáci na exkurzi do památníku v Terezíně a do Prahy.