procvičování 14. 4. - 18. 4. 2o2o

A je tady další týdenní plán...

pokud budete cokoliv potřebovat, ozvěte se dopředu :-) kontakty máte 

SKYPE platí v úterý v 9 hodin a ve čtvrtek dle úterní domluvy :-)

cvičení, která uděláme společně na skypu, již nemusí žáci psát do sešitu (oni se budou bránit :-D)


opět platí pravidlo - to, co je tučně, červeně odešlete zpět ke kontrole NEJPOZDĚJI do pátku 18 hodin (pokud není uvedeno jinak), přesvědčte se o tom, že byly úkoly odeslány .... 

učivo odesílejte prosím postupně :-( jak splníte, po kontrole zasílám opravené fotky zpět- prosím taktéž barevně- gelovkou o zaznačení chyb (doufám, že by mohli zvládnout žáci sami)

SCIO ve středu večer vložím opět testíky z čj a ma, ukončeno bude v pátek do 18 hodin


ČESKÝ JAZYK - shrnutí zájmena- umět vyjmenovat druhy zájmen a přiřazená zájmena

                                 -rozlišovat my x mi, mě x mně, naši x naší, sebou x s sebou

 • 118/1,  2
 • UČ 119 

DOPIS uč 120, 121 přečíst a poznatky využít v dopise pro mě :-)

 • vytvoř dopis s obálkou, na obálku nadepiš správně svoji adresu, dopis- text, bude adresován mně - paní učitelce :-),        napíšeš mi,  jak jsi prožil/a uplynulé dny- dopis očekávám vyfocený a odeslaný do středy 18 hodin !!! bude mít alespoň 20 vět (dopisy si nechejte uloženy, budu sbírat po návratu)

ČÍSLOVKY - zápis (viz foto)

 • UČ 122
 • UČ 123/ 3, 4
 • PS 58/ 1, 2, 3


MATEMATIKA - geometrie - opakování obvod, obsah 

 • UČ 124/4, 125/ 4
 • PS 47, 48, 49
 • zápis


PŘÍRODOVĚDA- dýchací soustava

 • UČ 52
 • PS 32/ 4, 5
 • zápis
 • video

https://www.youtube.com/watch?v=D0T2DL7LjbE&t=29s


VLASTIVĚDA - život na vesnici a ve městě, seslké povstání 1775

 • UČ 17, 18, 19
 • PS 14
 • zápis
 • video

Selské bouře      https://www.youtube.com/watch?v=14jzugOCEnY

Selské povstání  https://www.youtube.com/watch?v=q4z9ZWz4FxU

© 2021 Základní škola Františka Horenského / Prohlášení o přístupnosti / web by icard.cz