Projekt Karel IV.

21.5.2017

V květnu jsme pracovali na projektu o Karlu IV. Využili jsme knihy, internet, interaktivní tabuli, ale učili jsme se i lépe spolupracovat ve skupině, třídit a zapisovat získané informace. Práce nás bavila a prolínala téměř všemi předměty.