Patronát 2016/2017

Charakteristika projektu

Letošní rok se žáci 5. třídy stali průvodci našim prvňáčkům jejich prvními kroky na základní škole .

Celý projekt dostal název: Patronát.

Během školního roku je budou podporovat a pomáhat jim překonat prvotní ostych z nového prostředí. 

Svým bdělým okem na jejich činnost budou dohlížet oba dva třídní učitelé: Mgr. Lenka Vavrušová a Mgr. Vlastimil Kamrla.

Slavnostní zahájení 1. září 2016

Co nás čeká ...

Na co se můžete těšit ....

1. společná akce

Podzimní vycházka na Haldu

Ve středu 5. října 2016 podnikli prvňáčci s žáky 5. třídy podzimní vycházku na Haldu. Po cestě si všímali, jaké proměny nastaly v přírodě s příchodem podzimu. Na Haldě si děti společně prohlédly zvířátka, proběhly se po průlezkách a někteří si dali i malé občerstvení. Páťáci vzali svoji roli velmi zodpovědně, o prvňáčky se vzorně starali. Poděkování patří také zaměstnancům Haldy za milé přijetí, za sladkosti a nafukovací balónky.

2. společná akce

Pouštění draků

Ve středu 3. listopadu 2016 jsme se vydali pouštět draky. Přestože bylo pod mrakem a foukal pouze mírný vítr, akce se vydařila. Téměř všichni draci nám vzlétli. Děti byly plné elánu a bylo těžké je dostat zpět do školy.


3. společná akce

Předávání záložek ke Slabikáři

V pátek 2. prosince 2016 proběhlo v 1. třídě "Předávání záložek ke Slabikáři" v rámci patronátu s 5. třídou. Patroni si přinesli pěkné knížky, ze kterých prvňáčkům přečetli. Se svými mladšími kamarády si také povyprávěli, jak se má s knížkami zacházet. Také prvňáčci se nenechali zahanbit. Ukázali, jak už sami dokáží číst nejen slova, ale i kratší věty. V závěru akce předali páťáci vlastnoručně vyrobené záložky prvákům. Ti jim jako poděkování přichystali krásně nakreslené obrázky a zazpívali zimní písničku. Tato akce proběhla za účasti třídních učitelů 1. a 5. třídy a pana ředitele Mgr. Tomáše Korduly.

4. společná akce

Bobování

5. ledna 2017 jsme se vydali bobovat a stavět sněhuláky. Bobování nám šlo výborně, horší už to bylo se stavěním sněhuláků. Podařil se nám pouze jeden malý sněhuláček. Ale koulování bylo také zábavné!

Únorová vycházka ke krmelci

No uznejte, co bychom byli za školáky, kdyby nám byl v zimě, a že ta letošní je obzvlášť chladná, lhostejný osud zvířat v lese. A protože opravdu není, byla naše další akce akcí poznávací a zároveň ušlechtilou. Vyrazili jsme do lesa a s sebou jsme měli každý něco na zub pro zvířata. Nebudete věřit, ale nic jsme po cestě nesnědli, odevzdali pod stříšku v lese a budeme se společně těšit, že na nás nějaký obyvatel lesa až půjdeme na jaře kolem, za odměnu mrkne. A i červené tváře a chuť k obědu byly výsledkem naší vycházky.

Jaro s Patronátem

S jarem přichází i nová chuť do života. Nejinak je to i nás ve škole. Malí i s "velkými" se vydali na další společnou akci. Nejenže bylo vše moc fajn, ale odnesli jsme si poučení. Příště to vezmeme hned od rána...:-)

© 2022 Základní škola Františka Horenského / Prohlášení o přístupnosti / web by icard.cz