Sdělení ředitele školy k aktuální epidemiologické situaci

Pátek 6. 3. 2020

Na základě výzvy Krajské hygienické stanice Zlínského kraje ze dne 5. 3. 2020 a Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 6. 3. 2020 k aktuální epidemiologické situaci (COVID-19) vydává ředitel Základní školy Františka Horenského v Boršicích následující opatření:

1. Všem žákům Základní školy Františka Horenského, Boršice, příspěvková organizace, kteří se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky, se nařizuje, aby bezprostředně po návratu do ČR oznámili tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému praktickému lékaři, který jim podle § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. nařídí karanténu v délce 14 dnů.

2. Všichni žáci, kteří se před tímto datem vrátili z regionů s výskytem onemocnění COVID-19 (Čínská lidová republika, Jižní Korea, Hong Kong, Irán, celá Itálie, Japonsko, Singapur), budou ponecháni po maximální inkubační dobu (tj. 14 dní po návratu z těchto oblastí) v režimu domácí výuky - omluvená nepřítomnost z epidemiologických důvodů.

3. Výše uvedená opatření se vztahují i na zaměstnance školy, kteří se po dobu 14 dnů po případném návratu z rizikových oblastí s výskytem COVID-19 nebudou fyzicky docházet do zaměstnání. Neprodleně budou o této skutečnosti informovat ředitele školy. 

4. Žádáme všechny žáky (jejich zákonné zástupce), kterých se týkají vydaná opatření, aby školu neprodleně informovali e-mailem: zsborsice@zsborsice.cz od pondělí 9. 3. 2020 také telefonicky (777 610 377) Mgr. Tomáš Kordula, ZŠ Františka Horenského, Boršice.


Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně pro své občany zřídila telefonní linku 724 221 953 a 577 006 759, které jsou k dispozici každý den od 7:00 do 19:00 hodin a v případě dotazů e-mail: covid19@khszlin.cz

Pro osoby bez obtíží a vracející se z Itálie je na webových stránkách

(www.khszlin.cz) dotazník s poučením, který je možné vyplnit v případě, že byste se na výše uvedené linky nedovolali.


© 2022 Základní škola Františka Horenského / Prohlášení o přístupnosti / web by icard.cz