Seznam sešitů na nový školní rok (2019/2020)

SEŠITY

6. TŘÍDA

7. TŘÍDA

8. TŘÍDA

9. TŘÍDA

ČESKÝ JAZYK

444, 424,424,524

444, 424,424,524

444, 424,424,524

444, 424,424,524

ANGLICKÝ JAZYK

544 + slovníček

544 + slovníček

544 + slovníček

544 + slovníček

NĚMECKÝ JAZYK

X

544,544+ slovníčekMATEMATIKA

440,440,520

440,440,520

440,440,520

440, 420, 520

DĚJEPIS

444

444

444

444

ZEMĚPIS

440

440

444

444

PŘÍRODOPIS

440

440

440

444

FYZIKA

540

540

540

444

CHEMIE

x

x

444, 544

440, 540

INFORMATIKA

524

x

x

x

OBČANSKÁ VÝCHOVA

524

524

524

524

RODINNÁ VÝCHOVA

524

524

x

x

HUDEBNÍ VÝCHOVA

x

x

x

x

© 2022 Základní škola Františka Horenského / Prohlášení o přístupnosti / web by icard.cz