Školení 1. pomoci

13. 11. 2017


V pondělí 13. 11. 2017 proběhlo pro žáky 7. a 8. ročníku školení první pomoci. Žáci se seznámili s tím, jak mají správně přivolat 1. pomoc nebo jiné složky integrovaného záchranného systému, jako jsou hasiči nebo policie. Potom si v praxi pomoci obvazů vyzkoušeli ošetřit různé druhy krvácení. Zjistili, jak pomoci spolužákovi, kterému teče krev z nosu. Názorně si ukázali, jak se má stabilizovat poraněný.

Taky se dověděli, jak jednat s poraněným, který je v šoku a hlavně, co vše je nutné udělat, když dojde k zástavě srdce či dechu. Na modelu si mohli vyzkoušet, jak je náročná masáž srdce, ale jak velmi důležitá je, protože když, jde o život, jedná se o sekundy, které mohou zachránit poraněnému život.

Přednáška byla zajímavá a pro všechny velmi poučná. Nikdy totiž nevíme, kdy se nám první pomoc bude hodit.

                              Ing. Ivana Přikrylová, koordinátor EVVO

© 2022 Základní škola Františka Horenského / Prohlášení o přístupnosti / web by icard.cz