Školní kolo pěvecké soutěže Zazpívej, slavíčku

Čtvrtek 2. března 2017

Dne 2. 3. 2017 se již tradičně konalo školní kolo pěvecké soutěže Zazpívej, slavíčku, do kterého se i nyní zapojily děti z MŠ.  Letošní zpívání bylo ve znamení pohádky, proto školní sbor zazpíval ostatním vždy na úvod známé písně z pohádek. Soutěžilo se ve třech kategoriích:  I. – MŠ a 1. třída, II. - 2. a 3. třída, III. - 4. a 5. třída. Největším překvapením byla II. pěvecká kategorie, kde vystoupilo celkem 24 soutěžících. Proto ani porota neměla rozhodování lehké, spíše naopak. Zazněly písně lidové, umělé, pohádkové, známé i méně známé. Odměnou všem byl nejen potlesk ostatních a sladká odměna, ale i drobný dárek, pro mladší omalovánka či záložka, pro starší propiska s logem školy. Vítězové získali zaslouženě diplom. Žáky hodnotila odborná porota ve složení pro I. a II. kategorii: Mgr. Lenka Daníčková, Mgr. Lenka Janíková, Barbora Zahrádková a Denisa Kratochvílová, pro III. kategorii: Mgr. Lenka Daníčková, Ing. Ivana Přikrylová, Barbora Zahrádková a Denisa Kratochvílová.


Porota rozhodla o udělení cen takto:

I. kategorie:  1. místo: Zuzana Pavlíková a Beáta Martináková

                       2. místo: Adriana Balíčková

                       3. místo: Kateřina Petříková a Vojtěch Křápek

II. kategorie:1. místo: Natálie Pátková a Martina Holomčíková

                       2. místo: Nela Křápková

                       3. místo: Viktor Železník

III. kategorie:1. místo: Aneta Martináková a Daniela Jarošová

                        2. místo: Tadeáš Rada

                        3. místo: Denisa Železníková

Zvláštní ocenění poroty získal František Šůstek.  

Všem soutěžícím děkujeme za jejich výkony a oceněným blahopřejeme!

                                                                                                                                         Mgr. Lenka Janíková

© 2022 Základní škola Františka Horenského / Prohlášení o přístupnosti / web by icard.cz