Školní rok 2017/2018

Charakteristika projektu

I letošní rok se žáci 5. třídy stanou průvodci našim prvňáčkům jejich prvními kroky na základní škole .

Celý projekt dostal název: Patronát.

Během školního roku je budou podporovat a pomáhat jim překonat prvotní ostych z nového prostředí. 

Svým bdělým okem na jejich činnost budou dohlížet oba dva třídní učitelé: Mgr. Lenka Janíková a Mgr. Jitka Střižíková.

Slavnostní zahájení 4. září 2017.

Co nás čeká

PŘÍPRAVA DÝNÍ NA SVĚTLUŠKY

V pátek 6. 10. jsme v rámci patronátu 1. a 5. třídy dlabali a zdobili dýně. Patroni se chopili vyřezávání a prvňáčci vydlabávali dužninu. Pak se dohodli, co na dýni vyřezat a čím ji dozdobit. Všem šla práce pěkně od ruky a dýně jsme na světluškový večer zdárně připravili.

Foto:

http://www.zonerama.com/ZSBorsice/Album/3788319

KRABIČKY PRO PRVŇÁČKY

Naši milí patroni si pro své svěřence nachystali dárek, a to veselou krabičku na malé pomůcky do výuky. Moc se jim práce zdařila a malí žáčci byli věru potěšeni a z krabiček měli radost.

Foto: http://www.zonerama.com/ZSBorsice/Album/3816492


DEN STROMŮ

Den stromů proběhl letos 15.11. a přivítal nás prvním mrazíkem. Patroni s prváčky po skupinách prošli všechna stanoviště a úkoly společně splnili. Dále jsme pokračovali v patronství i ve třídě, kde  jsme luštili tajenku, přiřazovali obrázky plodů i listů ke stromům a listy či plody si pak vybarvili. Poté, až se venku oteplilo, následovalo sázení mišpule velkoplodé na školní zahradě, neboť oba stromečky nám loňskou zimu nepřežily. Na závěr patroni předali stromy loňských žáků 9. třídy letošním prvňáčkům, aby se taky mohli o své stromy po celou dobu školní docházky starat. Prváčci zase obhlídli páťákům jejich nově zasazené mišpule. Den uběhl jako voda, všichni si za svou práci zaslouží pochvalu!


Předávání slabikářů

Naší další společnou akcí zatím bylo Slavnostní předávání slabikářů. Pro prvňáčky bylo získání slabikáře zábavným putováním spojené s večerníčkem a návštěvou Včelích medvídků.  V jedné chvíli se lekli, že slabikáře nedostanou, protože je sebral Pučmeloud, který se z nich chtěl sám učit číst. Dětem pomohly jak ostatní večerníčkové postavičky, tak i páťáci a po splnění všech úkolů se prvňáčci už mohli radovat z nového slabikáře. Odměnou jim byla i záložka s napsaným úryvkem ze slabikáře od svých patronů, kteří si tímto připomněli svůj krasopis.

Předávání dárečků

Patroni si pro prvňáčky připravili drobné dárečky pod stromeček, ale před Vánocemi hodně dětí z 1. třídy chybělo, proto jsme předání odložili a zpříjemnili tak prvňáčkům první lednový týden.