Školní skupiny pro žáky 1. stupně od 25. 5. 2020

Úterý 12. května 2020

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí vlády ČR ze dne 30. dubna 2020 mohou od 25. 5. 2020 docházet do škol žáci 1. stupně ve formě školních skupin. Z tohoto důvodu si Vás dovolujeme požádat, abyste nám  nejpozději do pondělí 18. 5. 2020 do 9:00 hod. podali informaci o tom, zda souhlasíte s docházkou svého dítěte do školní skupiny.

Tento dotazník doplňte a nevyhovující vymažte, po doplnění a uložení tuto zprávu zašlete na email třídních učitelů, bod 2. platí pouze pro žáky 1. a 2. ročníku.

1. Souhlasím/nesouhlasím s docházkou syna/dcery…………………………………………… žáka/žákyně……………třídy do školní skupiny.

2. Dítě se bude/nebude stravovat v jídelně mateřské školy a bude/nebude využívat odpolední výchovnou a vzdělávací činnost.

Organizace školních skupin:

  • Maximálně 15ti členné skupiny – rozdělení je plně v kompetenci ředitele školy a bude zveřejněno 21. 5. 2020 formou emailu přímo zákonným zástupcům.

  • Pokud bude přihlášeno k docházce do školní skupiny více než 15 žáků, budou vytvořeny 2 skupiny. O zařazení dítěte do skupiny k třídnímu učiteli rozhoduje pořadí doručeného emailu (Souhlasu).

  • Odpolední výchovná činnost bude z personálních důvodů pouze pro žáky 1. a 2. ročníku.

  • Ranní družina není poskytována.


Provoz školních skupin (od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020):

  • od 8:15 do 11:05 hod. dopolední vzdělávací aktivity 1. – 5. ročníku

  • od 11:30 výhradně pro žáky v odpoledních školních skupinách nabízíme možnost obědu ve školní jídelně v budově mateřské školy

  • od 12:00 do 16:00 odpolední výchovná a vzdělávací činnost (nejde o klasickou školní družinu)


Upozorňujeme, že dle vyhlášky je žák po přihlášení povinen školní skupinu navštěvovat. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.

Neúčast žáka ve školní skupině je nutné omluvit u zástupce ředitele školy – Mgr. Lenka Daníčková, tel. 774 673 372 nebo mail: l.danickova@zsborsice.cz

Během pobytu žáků ve škole je nutné dodržovat základní hygienická pravidla – viz „Metodický pokyn MŠMT - Ochrana zdraví“. (nutné 2 roušky na den, sáček na roušky,…)

Nezbytnou součástí přijetí žáka do školní skupiny je vyplněný formulář (Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění).

Pokud formulář nebudou mít, nebude jim umožněn vstup do školy.

Čestné prohlášení naopak nezasílejte emailem, kompletně vyplněné a opatřené podpisy zákonných zástupců jej přinesou Vaše děti v pondělí 25. 5. 2020 do školy.

Při opakovaném nedodržení hygienických opatření a prokazatelném upozornění zákonných zástupců vedením školy budeme nuceni přikročit k vyřazení žáka ze školní skupiny.

Mgr. Tomáš Kordula, ředitel školy

© 2022 Základní škola Františka Horenského / Prohlášení o přístupnosti / web by icard.cz