Slavnost slabikáře

Slavnost slabikáře byla pro prváčky velkým krokem k prvním čtenářským krůčkům.

Jejich patroni, páťáci, si pro ně připravili stezku od jejich první třídy až do tříd páťáků.

Tady je čekalo 12 samostatných úkolů, kterými je patroni provázeli a i malinko dopomáhali se splněním. Od hledání stínů zvířatek, počítání a přiřazování čísel, čtení slabik, doplňování písmenek, určování řady a sloupce, ale také překreslení obrázku a přiřazování psacího i tiskacího písma. V úkolech také potkali spoustu zvířátek. Také si vyzkoušeli pravoulevou orientaci a doplnění co chybí kterému povolání. 

Nakonec, po zkontrolování, si mohli jít se svým patronem najít klíč, který jim spolu se záložkou i krásně zabaleným slabikářem patroni nachystali.

Všichni se dočkali nejen slabikáře, ale i sladké odměny ve formě krásného a výborného dortu.

Doufáme, že se prváčkům úkoly líbily a nalákaly je k dalšímu plnění školních činností.


FOTOGALERIE

https://www.zonerama.com/ZSBorsice/Album/5806002

                                                                                                                                                                         ZK

© 2019 Základní škola a Mateřská škola Jana Amose Komenského / Prohlášení o přístupnosti / web by icard.cz